Ózdi Járási Hivatal Építésügyi Osztály határozata Bánhorváti, Rákóczi u. 2. sz. alatti épülettel kapcsolatban .

Bán Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Ózdi Járási Hivatal Építésügyi Osztály határozatát Bánhorváti, Rákóczi u. 2. sz. alatti épülettel kapcsolatban,.
Mivel az Ózdi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya jogszabályokat betartva ellenőrizték az érintett ingatlant, majd a helyszíni megállapítások alapján, az ügyben elindították a jókarbantartási eljárást, melynek lezárásaként kötelezték a tulajdonosokat a szükséges munkálatok elvégzésére. Az azbeszt tartalmú tetőfedőanyag helyreállítási célú további felhasználását megtiltották és döntésük megküldésével értesítették a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási hivatala Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályt, mint érintett más hatóságot.
A döntésük szeptember hónapban véglegessé vált.
Ennek az értesítésnek határozatnak másolatát kérem .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Község Önkormányzata

Tisztelt Bán Béla!
Kért adatigénylésre az alábbi tájékoztatást adom.
Kért határozatát az Ön által is említett Ózdi Járási Hivatal Építésügyi
Osztályától kellene kérni, mivel a határozatot ők hozták, amennyiben Ön
érintett benne.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #11700 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([7]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!

Ózdi Járási Hivatal Építésügyi Osztály határozatát Bánhorváti, Rákóczi u. 2. sz. alatti épülettel kapcsolatban kérem részemre megküldeni mint eredeti adatigényben szerepel . Ha ez a törvényes határidőn belül nem kapom meg a NAIH állásfoglalását kérni fogom ez ügy lefolytatására !

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Község Önkormányzata

Tisztelt Bán Béla!
Az adatigénylésében kért határozatot az Ózdi Járási Hivatal Építésügyi
Osztálya, mint hatáskörrel rendelkező, illetékes szerv hozta.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(Ákr.) 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely
szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során
keletkezett iratba.

Az Ákr. 10. § (1) bek. szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy,
egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy
közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot
tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Ennek
alapján ön ebben az eljárásban nem ügyfél.

Az Ákr. 33. § (3) bek. szerint harmadik személy akkor tekinthet be a
személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy
az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági
vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
Álláspontom szerint az ön esetében ez a feltétel sem áll fenn, így a kért
iratmásolatot megküldeni nem áll módomban.
Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

References

 Visible links
 1. mailto:[email address]
 2. [5]http://kimittud.atlatszo.hu/
 3. mailto:[email address]
 4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request
email]
 5. [6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 6. [7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 7. [8]http://kimittud.atlatszo.hu/

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[9][FOI #11700 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
4. http://kimittud.atlatszo.hu/
5. http://kimittud.atlatszo.hu/
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/
9. mailto:[email address]
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!

Az eredeti elektronikus adatigényemet továbbra is fent tartom !
Továbbiakban kérem az NAIH állásfoglalását

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!

Az eredeti elektronikus adatigényemet továbbra is fent tartom !

A 2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján
30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Továbbiakban kérem az NAIH állásfoglalását

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bán Béla:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei