Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Pályázati portálok fejlesztéseivel kapcsolatos költségek

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Szabó János to read recent responses and update the status.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓCSERE ALPROGRAM (ZBR-NY/14), HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK ENERGIAMEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ CSERÉJE ALPROGRAM (HGCS-2014) és FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS (KAZÁNCSERE) 2014 pályázati portáljainak fejlesztési szerződése és teljes költsége)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 29.

Üdvözlettel: Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment winmail.dat
11 Download


Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikáció
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Szabó János Úr!

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékletben
található tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Réthelyi Barbara Judit


Attachment image001.png
11 Download

Attachment image002.jpg
11 Download


Tisztelt Szabó János!

 

Közérdekű adatszolgáltatási kötelezettségünk eleget téve az alábbiakról
tájékoztatom:

 

Szerződésszám Partner neve Szert Szerződés tárgya Teljesítés Telj nettó  áfa  bruttó
tip kelte határideje
HGCS   7   2
Re-elektronik Váll (ÚSZT-HGCS-2014) 994 158   10
SZ-09-2014/PKI Kft. szerz pályázatkezelő 2014.09.16 2014.11.12 000 380 152 380
rendszerfejlesztés Ft Ft Ft
és müködtetés
Nyílászáró
(ZBR-NY/14)   7   2   10
SZ-10-2014/PKI Naturella Bt. Váll pályázatkezelő 2014.09.16 2015.01.16 990 157 147 300
szerz rendszer 000 300 Ft
fejlesztése és Ft Ft
működtetése
Kazán
(ZBR-KAZ/2014)   7   2   10
SZ-11-2014/PKI Naturella Bt. Váll pályázatkezelő 2014.09.16 2015.01.09 990 157 147 300
szerz rendszer 000 300 Ft
fejlesztése és Ft Ft
működtetése

 

Egyúttal jelzem, hogy közérdekű adataink az emi.hu honlapon elérhetőek.

 

Tisztelettel:

 

 

Réthelyi Barbara

irodavezető

 

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Pályázatkezelő Iroda

 

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon:   +36 1 372 6590

Fax:         +36 1 209 1107

Mobil:      +36 30 456 2971

E-mail:     [1][email address]

Internet:   [2]www.emi.hu

 

 

 

[3]dont_print_emails_3 Mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt, gondoljon a
környezetre. 

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei