Pályázati anyag és elszámolás

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Püspökszilágy Község Önkormányzata 2013. évben a kazánprogram keretében egy Heizohack típusú aprítógépet nyert Belügyminisztériumi pályázaton.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- az Önkormányzati pályázat anyagát és a pályázat elszámolását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 27.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Belügyminisztérium!

A 2016. október 27. napján megküldött közérdekű adatigénylésre az Infotv-ben biztosított 15 napon belül nem érkezett válasz. Az adatigénylésre rendelkezésre álló idő nem lett meghosszabbítva, az adatigénylés nem lett elutasítva.

Várom megtisztelő válaszukat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium


Attachment P sp kszik gybmv lasz.pdf
61K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter Úr!

 

A 2016. október 27-én kelt közérdekű adatigényére a Belügyminisztérium
2016. november 11-én a választ megküldte a megadott e-mail címre, amelyhez
a lent olvasható igazolást csatolom. A válasz nagy terjedelmű, ezért
valószínűnek tartom, hogy a KiMitTud szolgáltató tud Önnek segíteni,
amennyiben az adatok nem jelentek meg a honlapon. Mellékelem a
válaszlevelünket, amely tartalmazza a mellékletek felsorolását is.
Amennyiben a KiMitTud nem tudja a megküldött adatokat a rendszerén
keresztül fogadni, kérem szíves nyilatkozatát arról, hogy az adatok
megküldését milyen formában kéri és milyen címre! Az adatigény
teljesítésekor a költségek felszámolásától eltekintettünk.

 

Kérem válaszom tudomásulvételét!

 

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)!

Köszönöm válaszukat. A KiMitTud rendszerében a válaszlevelükben felsorolt mellékletek, valószínűleg nagy terjedelmük miatt nem jelentek meg. Kérem, amennyiben lehetséges, úgy a kért adatokat a [email address] elektronikus címemre küldjék meg. Amennyiben egy levélben a nagy terjedelem miatt nem küldhető meg, akkor az adatokat szétbontva több levélben küldjék meg.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium


Attachment 17236mell kletek.pdf
4.9M Download View as HTML


 

Tisztelt Szabó Péter Úr!

 

Mellékelten - tömörített PDF fájlban - megküldöm a Belügyminisztérium
2016. október 11-én már megküldött válaszának mellékleteit.

 

Üdvözlettel:

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Belügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Pályázat elszámolása

A(z) Belügyminisztérium részére Szabó Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei