Pannon Park Forest Kft. 2015. évi Normafa rehabilitáció teljesítés-igazolási jegyzőkönyvek mellékletei

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hegyvidéki Önkormányzat és a Pannon Park Forest Kft. között létrejött szerződés alapján az állami támogatás elszámolásának részét képező, a Normafa rehabilitációval kapcsolatos munkák elvégzéséről készült alábbi teljesítés-igazolási jegyzőkönyvek mellékleteit az elvégzett munkák részletes elszámolásáról:
• 2015. szeptember 10. (2015. 08. 01 - 08.31 közötti időszak; igazolt teljesítési érték: 175.555.265,- Ft)
• 2015. szeptember 30. (2015. 09. 01 - 09.30 közötti időszak; igazolt teljesítési érték: 160.582.633,- Ft
• 2015. október 31. (2015. 10. 01 - 10.31 közötti időszak; igazolt teljesítési érték: 89.800.048,- Ft

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 1.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s Normafa Rehab..pdf
178K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Köszönöm válaszát, melyet elfogadni nem áll módomban. A hivatkozott törvényhely szerint a határidő meghosszabbítása különösen nagy adatmennyiség esetében indokolt. Az igénylésben megjelölt adatmennyiség nem haladja meg a 20 oldalt, melyből következően a halasztás indokolatlan.

A fentiek miatt kérem az adatok haladéktalan megküldését.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s Pannon Park Forest Zrt.Normafa Rehabilit ci.pdf
209K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Princz Katalin dr.!

A témában azzal a kéréssel fordultam Önökhöz, hogy a megnevezett dokumentumokról másolatot küldjenek részemre. Ez a kérésem a 2011. évi CXII. tv. 29.§ (3) bekezdésén alapul. A betekintésre már sor került, az iratok áttanulmányozása közben merült fel a másolat iránti igény.

Kérem, szíveskedjenek adatkérésemnek haladéktalanul eleget tenni, ellenkező esetben kénytelen leszek panaszt tenni a Nemzeti Információs és Adatvédelmi Hatóságnál.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Tekintettel arra, hogy korábbi levelemre nem kaptam választ, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultam. A Hatóság NAIH/2016/5039/3/V sz. levelében megállapította, hogy az Önkormányzat törvénysértően járt el, amikor az általam kért elektronikus másolatokat nem küldte meg részemre.

Kérem, hogy a Hatóság állásfoglalásának megfelelően a másolatokat haladéktalanul küldjék meg részemre.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Mint bizonyára Ön előtt is ismeretes, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2016. november 30-án kelt, 2016/5987/2/N sz. levelében úgy foglalt állást, hogy az Önkormányzat azzal, hogy az általam kért adatokat nem a kért formában és módon bocsátotta rendelkezésemre, megsértette az Info tv. 30.§ (2) bekezdése előírásait.

Kérem, a fentiek miatt adatigénylésemnek haladéktalanul eleget tenni szíveskedjenek, vagyis elektronikus úton bocsássa rendelkezésemre a a Hegyvidéki Önkormányzat és a Pannon Park Forest Kft. között létrejött szerződés alapján az állami támogatás elszámolásának részét képező, a Normafa rehabilitációval kapcsolatos munkák elvégzéséről készült alábbi teljesítés-igazolási jegyzőkönyvek mellékleteit az elvégzett munkák részletes elszámolásáról:
• 2015. szeptember 10. (2015. 08. 01 - 08.31 közötti időszak; igazolt teljesítési érték: 175.555.265,- Ft)
• 2015. szeptember 30. (2015. 09. 01 - 09.30 közötti időszak; igazolt teljesítési érték: 160.582.633,- Ft
• 2015. október 31. (2015. 10. 01 - 10.31 közötti időszak; igazolt teljesítési érték: 89.800.048,- Ft

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s J noshegyi t t p t se.pdf
207K Download View as HTML


 

Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

A nagy terjedelemre való tekintettel a Mellékletet a következő e-mail
tartalmazza.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224 5900 / 5927 mellék
Mobil: (+36 70)  977 7905
e-mail: [1][email address]
[2]www.hegyvidek.hu

[3]cid:image001.jpg@01CFFE8E.8C115130

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment 1.sz.mell klet.pdf
3.1M Download View as HTML

Attachment 2.sz.mell klet.pdf
2.4M Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony leveléhez
tartozó 1. és 2. számú mellékletet.

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224 5900 / 5927 mellék
Mobil: (+36 70)  977 7905
e-mail: [1][email address]
[2]www.hegyvidek.hu

[3]cid:image001.jpg@01CFFE8E.8C115130

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment 3.sz.mell klet.pdf
2.7M Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony leveléhez
tartozó 3. számú mellékletet.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224 5900 / 5927 mellék
Mobil: (+36 70)  977 7905
e-mail: [1][email address]
[2]www.hegyvidek.hu

[3]cid:image001.jpg@01CFFE8E.8C115130

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei