Panta Aqua Zrt (Szerződések összegének megismerése)

B.Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: B.Péter

Delivered

Tisztelt Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Panta Aqua Zrt működésé során elköltött 500.000.000 Ft közpénz elköltésének módja eddig tisztázatlan. Ebben az ügyben kérvényezem az adatigénylést a következő törvényre hivatkozva: Infotv. 27. § (3) bekezdése szerint
Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőséget.

A pénzel a mosonmagyaróvári önkormányzat rendelkezett, hiszen a többségtulajdonos ő volt, ő döntött az 500.000.000 Ft közpénz hasznosításáról.
Az eddig elköltött 500.000.000 Ft és az azzal kapcsolatos dokumentumok nem sértenek üzleti titkot, hiszen már a cég el lett adva, ez a pénz pedig már el lett költve, így az adatok megismerése nem okoz üzleti kárt, így nem is lehet üzleti titokra hivatkozni. Azért sem lehet üzleti titokra hivatkozni, mert a cég csődöt jelentett. Az adatigénylés arra az időintervallumra vonatkozzon, amelyben felhasználták az 500.000.000 Ft közpénzt.

A fentiekre tekintettel, kérném az összes olyan cégnek a nevét, üzleti szerepkörét és a velük létesített üzleti kapcsolatot, a következő formában: (cég elnevezése, cég tevékenysége, vele kötött szerződés összege) , ez terjedjen ki minden olyan érintettre, aki csak 1 forintot is kapott a fent említett óriási összegű közpénzből.

Amennyiben az adatigénylés sikertelen, abban az esetben a Bíróságon kezdeményezem az adatigénylést..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 29.

Üdvözlettel:

B.Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Hári Angéla
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment Panta Aqua v lasz j lius.pdf
260K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Közérdekű adatigénylésére a mellékelt tájékoztatást küldöm.

 

Tisztelettel:

 

Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző megbízásából

 

 

[1]email_logodr. Hári Angéla

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal

             Önkormányzati Osztály

 

Tel: 96/577-800 (219)

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

 

 

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő B.Péter:
Csak a(z) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei