Párizsi udvar és a déli Klotild-palota

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Párizi udvarral ( V. kerület, Ferenciek tere 10.) és a "déli" Klotild-palotával ( V.kerület, Ferenciek tere 1.) kapcsolatban az alábbi adatokat:
1 - sajtóhírek szerint az épületekre 2010-ben vételi jogot szerző vállalkozás, a BP Downtown Kft. a vételi jogot továbbértékesítette egy másik vállalkozásnak. Igaz-e ez a sajtóhír?
2 - amennyiben igen, úgy az új vevő élt-e már vételi jogával? Ebben az esetben az adásvételi szerződés elektronikus másolatát kérjük. Kérjük továbbá az adásvételi szerződés létrejöttének időpontjáig felmerült költségekkel kapcsolatos elszámolást, illetve az ezekre a költségekre vonatkozó szerződéseket
3 - amennyiben a két ingatlan eddig ténylegesen nem került értékesítésre, úgy azok őrzésének és állagmegóvásának költségeit és feltételeit rögzítő szerződés(eke)t szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 26.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Rónaszéki László
Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment SKMBT C28013040413150.pdf
11 Download View as HTML


 

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei