Párizsi udvar és a déli Klotild-palota

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Párizsi udvarral ( V. kerület, Ferenciek tere 10.) és a "déli" Klotild-palotával ( V.kerület, Ferenciek tere 1.) kapcsolatban az alábbi adatokat:
- a 2010-ben a két ingatlanra vételi jogot szerző
vállalkozással, a BP Downtown Kft-vel kötött szerződést, illetve szerződéseket
- a BP Downtown Kft. vételtől való elállására vonatkozó nyilatkozatát
- az önkormányzat illetékes szervének a vételi jogtól való elállásra adott válaszát tartalmazó iratot, illetve iratokat
- a BP Downtown elállása után a felek közti elszámolást - bánatpénz, előleg, foglaló, ill. eladó és a vevő részéről felmerült költségek - tartalmazó iratokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 4.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a Hivatalnak azonnal, de legkésőbb április 19-ig válaszolnia kellett volna 2013. április 4-én kelt közadat-igénylésemre. Ez a mai napig nem történt meg, ezért kérem, haladéktalanul válaszoljanak a Párizsi udvarral ( V. kerület, Ferenciek tere 10.) és a "déli"
Klotild-palotával ( V.kerület, Ferenciek tere 1.) kapcsolatos közérdekűadat-igénylésemre

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei