Parkolás szabályozásának hiánya

Lukács Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2017.11.15-én a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "Parkolás szabályozásának hiánya" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/25481 )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 9.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: sajto
Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté!

Köszönettel vettük hozzánk érkezett közérdekű adatigénylését. Kérdésére válaszul küldjük Rákosmente Önkormányzatának válaszát szíves tájékoztatásul.

Rákosmente Önkormányzata megkereste a felmerült probléma kapcsán az illetékes Budapest Közút Zrt-t, akik az alábbi állásfoglalást adták:
"A járművek mennyiségének ugrásszerű növekedésével városszerte problémát jelent a járművek elhelyezése lakótelepeken, lakóparkoknál, a felszíni várakozóhelyek száma ezzel nem áll arányban. A személyautók méreteiben (pl. egy három ajtós autó szemben egy kombi kivitelűvel) jelentős, akár 1 méteres hosszbeli eltérések is lehetnek, így a szabvány szerinti várakozóhelyenként burkolati jellel elválasztott, párhuzamos állású várakozóhelyeken a vegyes járműösszetételből adódóan kevesebb jármű férne el, ez a városban egyébként nem is gyakorlat. Az autók szélességi méreteiben az eltérések ugyan kisebb mértékűek, ám hosszabb kiterjedésű merőleges állású parkolók esetén ezek a kis méretek is összeadódnak. Ezt figyelembe véve a burkolati jelekkel kijelölt várakozóhelyek összességében kevesebb kijelölt várakozóhelyet eredményeznek, hiszen a kisebb méretű járművek a szabványos méretű várakozóhelyeknél kisebb helyet foglalnak el.
A fentiek értelmében a várakozóhelyek burkolati jellel történő kijelölését nem tervezzük."

Üdvözlettel:

Sajtó és kommunikáció
Rákosmente Önkormányzata

 

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja ezt az e-mailt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Címzett!

Köszönöm válaszukat.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lukács Máté:
Csak a(z) Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei