Parkolási bírságok

Nádori Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Nádori Gergely

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2012 és 2013 során mekkora bevételre tettek szert parkolási bírságokból, valamint az említett két évben mekkora tervezett parkolási bírság összeg szerepel az Önkormányzat költségvetésében.
Amennyiben lehetséges, kérem azt is közöljék a befolyt bírságokból mennyi származott a Nagyszombat, Doberdó és Kecske utcákból.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 19.

Üdvözlettel:

Nádori Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.bin
11 Download


Tisztelt Nádori Gergely Úr,

 

parkolási bírságok tárgyában beérkezett közérdekű adatigénylésére az
alábbi tájékoztatást adom.

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon tárgyalta
és hagyta jóvá az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 2012. évi
beszámolóját, melyben a szervezet 2012. évi teljesítményére vonatkozó
kérdéseire kap választ. A teljes beszámolót levelemhez mellékeltem.

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében parkolási bírság 4.630 eFt
összegben szerepelt.

 

2013. évi költségvetésben, melyet szintén a mai napon tárgyalt a
Képviselő-testület első fordulóban, az eredeti előirányzatok között nem
került betervezésre ilyen tétel.

 

Végül tájékoztatom, hogy arra vonatkozóan, hogy a befolyt bírságokból
mennyi származott a Nagyszombat-, Doberdó- és Kecske utcából nem
rendelkezünk nyilvántartással, ezért sajnos erről nem áll módomban adatot
szolgáltatni.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét,

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nádori Gergely:
Csak a(z) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei