Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Magyar Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Parkolási szerződések

Magyar Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Magyar Márton to read recent responses and update the status.

Feladó: Magyar Márton

Delivered

Tárgy: közérdekű adatigénylés
Zugló Önkormányzata
B​udapest, Pétervárad u. 2-4.

​Tisztelt Cím!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. 2015. október 16-án a Tulajdonosi és közbeszerzési bizottság Parkolójegy automata beszerzés, szállítás, üzembe helyezés és üzemeltetési közbeszerzést indított el gyorsított eljárásrendben, kérem, hogy az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvet, határozatot, szerződést és ha van, annak csatolt mellékleteit szíveskedjék megküldeni.
2. 2017. március 14-én, de még 2016-ban indult új eljárásban Parkoló óra beszerzés és üzemeltetési tárgyú közbeszerzést lezáró döntést hozott Zugló Önkormányzata. Karácsony Gergely tartózkodott a szavazásnál, de aláírta a szerződést. Kérem, hogy ezt a szerződést és annak csatolt mellékleteit szíveskedjék megküldeni.
3. 2017. március 14-én Parkolási üzemeltetési szolgáltatás tárgyú közbeszerzési kiírást NEM fogadta el a Képviselő-testület, Karácsony Gergely tartózkodott a szavazásnál. Kérem ennek a határozati kivonatát megküldeni.
4. 2017. március 30-án Parkolási üzemeltetési szolgáltatás tárgyú közbeszerzési kiírást nem fogadta el a Képviselő-testület. Karácsony Gergely a közbeszerzési kiírás elfogadását támogatta és miután nem fogadta el azt a Képviselő-testület, a Zuglói Önkormányzati Rendészet parkolási üzemeltetési feladatokkal történő teljeskörű megbízását is megszavazta . Kérem ennek a határozati kivonatát megküldeni.
5. 2017. április 12-én a Képviselő testület visszavonta a 128/2017. (III. 30.) Öh. számú határozatát, mely a Zuglói Önkormányzati Rendészetet bízza meg a parkolás üzemeltetési feladatok teljeskörű ellátásával és a Parkolási üzemeltetési szolgáltatás tárgyú közbeszerzési kiírást elfogadta. Karácsony Gergely megszavazta a határozat visszavonását és a kiírás elfogadását is, szeretném ennek a határozati kivonatát megismerni és magát a közbeszerzési kiírást, valamint a pályázatot megismerni.
6. 2017. június 22-én a Parkolás üzemeltetési szolgáltatás tárgyú közbeszerzést lezáró döntést hozott Zugló Önkormányzata. Karácsony Gergely megszavazta a lezáró döntést és aláírta a szerződést. Kérem, hogy ezt a szerződést és ha van, csatolmányait megküldeni szíveskedjék.
7. Kérem, nyilatkozzon arról, hogy a parkolási rendszer kiépítése és üzemeltetése (parkoló órák- és a parkolási rendszer üzemeltetési szerződései továbbá az önkormányzat Zuglói Közbiztonság non-profit Kft-jének költségei a 2017-2018. évben meghaladták -e a parkolási bevételeket? Kérem, hogy küldjék meg számomra az adott időszakra vonatkozó beszámolót.
8. Kérem, nyilatkozzon arról, hogy a 2019. évi költségvetésben a Parkolási feladatellátás egyenlege mennyi jelenleg?
9. Kérem, hogy nyilatkozzon arról, hogy a 2017-2019 közötti időszakban a parkolási rendszer kiépítése és üzemeltetése összesen mekkora kiadást, terhet, veszteséget jelent a zuglói önkormányzatnak?

Kérem, kérdéseim megválaszolásán túl másolatban bocsássa rendelkezésemre az (1)-(7) ponthoz kapcsolódó önkormányzati határozatokról szóló jegyzőkönyveket, a megkötött szerződéseket és azokhoz csatolt mellékleteket, illetve pályázati kiírásokat, műszaki ellenőrzés határozatait és ha van, akkor a parkolási díjjal kapcsolatos panaszok jegyzőkönyveit, a parkolással kapcsolatos kérelmeket, illetve az azokhoz csatolt dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Hivatkozása ide

Feladó: Vörös-Gyöngy Anna dr.
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment MM v lasz hi hossz.pdf
59K Download View as HTML


Tisztelt Magyar Márton Úr!

Mellékelten küldöm Polgármester Úr levelét.

dr. Vörös-Gyöngy Anna
jogtanácsos
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztály
[email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Karácsony Gergely
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20190515171757386.pdf
1.1M Download View as HTML


Tisztelt Magyar Úr!

Polgármester úr megbízásából továbbítom önnek a hivatalunkhoz érkezett közérdekű adatigénylésre adott választ.

Üdvözlettel:

Oláh Nóra
Titkárságvezető

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Tel: 06-1-8729-168
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Magyar Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magyar Márton:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei