Parkolásra vonatkozó szerződés

Székely Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Állat- és Növénykert részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Székely Balázs

Delivered

Tisztelt Fővárosi Állat- és Növénykert!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a szerződést, mely alapján az Opitz GMBH faátültetőgépe az elmúlt napokban az Állatkert területén parkolhatott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 4.

Üdvözlettel:

Székely Balázs

Hivatkozása ide

Fővárosi Állat- és Növénykert

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy megkereste intézményünket, hamarosan (de legkésőbb a törvényben meghatározott 30 napon belül) válaszolunk Önnek!
Az Állatkert nyitvatartásával kapcsolatban itt talál információt: http://www.zoobudapest.com/nyitvatartas - Felhívjuk figyelmét, hogy az állatházak minden időszakban 10 órakor nyitnak és fél órával korábban zárnak, mint a Kert!
Az Állatkerti belépőjegyekről, bérletekről itt tájékozódhat: http://www.zoobudapest.com/jegyarak
Oktatási intézményeknek szóló ajánlataink, kedvezmények: http://www.zoobudapest.com/oktatas
További gyakori kérdésekre itt is választ találhat: http://www.zoobudapest.com/gyik

Üdvözlettel:

Budapesti Állatkert
Közönségkapcsolat

----- ENGLISH -----

Thank you for contacting our institution!

Your letter is very important to us and you will receive a response from us shortly (as stated by legal guidelines, within the next 30 days.)

Hours of operation can be viewed here: http://www.zoobudapest.com/opening-hours
Information concerning ticketing can be found here: http://www.zoobudapest.com/prices

Sincerely,
Zoo Budapest Team

Hivatkozása ide

Feladó: Budapest ZOO
Fővárosi Állat- és Növénykert

Tisztelt Székely Balázs!

Közérdekre való hivatkozással Ön a következő adatigénylést nyújtotta be
hozzánk:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a
szerződést, mely alapján az Opitz GMBH faátültetőgépe az elmúlt napokban
az Állatkert területén parkolhatott.”

Az adatigénylésre a következő válasszal és tájékoztatással tudunk
szolgálni:

A levelének elküldését megelőző napokban az Opitz GmbH egyik körásógépe
számára átmenetileg (jellemzően az éjszakai órákban) az Állatkert
kiszolgáló zónájának udvarában biztosítottunk helyet a cég munkatársai
és az Állatkert kertészeti szakemberei közötti, több éves múltra
visszatekintő jó szakmai viszony alapján. Erre a néhány éjszakára szóló
parkolásra az intézmény nem szerződött külön, vagyis ilyen dokumentum
nem keletkezett, így természetesen nem is áll módunkban Önnek másolatot
küldeni róla.

Üdvözlettel:

Fővárosi Állat- és Növénykert
Közönségszolgálat

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Székely Balázs:
Csak a(z) Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Fővárosi Állat- és Növénykert részére Kiss Nóra által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei