Parlagfű mentesítéssel kapcsolatos bírság az elmúlt három évre vonatkozóan

Barkó Henrietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal részére

Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Barkó Henrietta

Tisztelt Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az elmúlt 3 évre vonatkozó adatokat a parlagfű-mentesítési kötelezettség megszegése alapján kiszabott bírságok összegéről, felhasználásáról és minden ezzel kapcsolatos megismerhető adatról létező dokumentációt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 19.

Üdvözlettel:

Barkó Henrietta

Hivatkozása ide

Feladó: NÉBIH Ügyfélszolgálat
Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal

Tisztelt Barkó Henrietta!

 

A parlagfű-mentesítési kötelezettség be nem tartása miatt indult eljárások
számáról és a kiszabott növényvédelmi bírságok összegéről a Magyarország
Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló
1230/2012. (VII.6.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtásáról
szóló éves jelentésekben olvashat. A jelentések a Földművelésügyi
Minisztérium honlapján, az alábbi linken elérhetőek:

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_previ...

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (1) bekezdése
értelmében a kiszabott növényvédelmi bírság a fővárosi és megyei
kormányhivataloknál és Hivatalunknál nem használható fel, így ezen
bevételek felhasználásával kapcsolatos információkkal nem rendelkezünk.

 

Tisztelettel:

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Ügyfélszolgálat

Web: www.nebih.gov.hu

Web2: www.facebook.com/nebih.hu

_________________________________________________________________________________________________

Kérjük, értékelje válaszunkat!

Ügyfélelégedettségi űrlapunk kitöltése csak néhány percet vesz igénybe,
azonban válaszaival hozzájárulhat, hogy még hatékonyabb tájékoztatást
nyújthassunk ügyfeleinknek.

Az űrlapot az alábbi linken érheti el:
http://www.nebih.gov.hu/kapcsolatfelvete...

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen levélben foglaltak általános
tájékoztatást nyújtanak, minden esetben a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések az irányadóak

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Barkó Henrietta:
Csak a(z) Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Parlagfű-mentesítés

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Barkó Henrietta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei