Parlamenti Képviselők Béren Kívüli Juttatása

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

milyen béren kívüli juttatásokat kapnak a parlamenti képviselők, beleértve az egészségügyi általános és szakellátást, fogászati és mentálhigiéniásakat, manager és egyéb szűrővizsgálatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 22.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Szerb Tamás!
Az Országgyűlés Hivatalához eljuttatott közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:

Az Országgyűlésről szóló 2012. XXXVI. törvény

109. § (1)-(6) bekezdése értelmében a képviselő üzemanyagkártya
használatára,

109. § (7) bekezdése értelmében a képviselő ideiglenes külföldi
kiküldetése idején a köztisztviselőkre irányadó napidíjra és
költségtérítésre,

110. §-a értelmében a képviselő kérelmére budapesti lakóház vagy lakás
vagy szállodai szálláshelyen lévő szállodai szobaegység használatára,

 111. § (1) bekezdése értelmében a képviselő irodai elhelyezésre,

111. § (3) bekezdése értelmében képviselői tevékenységét segítő személyek
alkalmazására (képviselői alkalmazott)

jogosult.

111. § (4) bekezdése értelmében az Országgyűlés Hivatalán keresztül
térítésmentesen igénybe vehet képviselői 
tevékenységének ellátásához szükséges postai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokat, havonta legfeljebb a 
mindenkori legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összeg erejéig
mobiltelefon szolgáltatások igénybevételére 
jogosult, melyhez az Országgyűlés Hivatala biztosít készüléket. Az
Országgyűlés Hivatala a képviselő számára 
biztosítja a minősített elektronikus aláírás használatának lehetőségét és
feltételeit.

111. § (5) bekezdése értelmében a képviselő jogosult térítésmentesen
igénybe venni az Országgyűlés Hivatala 
által működtetett elemző, információs és dokumentációs szolgáltatásokat.

111. § (6) bekezdése értelmében a képviselő jogosult térítésmentesen
igénybe venni az 
Országgyűlés kiadványait és hivatalos dokumentumait.

 

A képviselők az Országgyűlés Hivatalában dolgozó személyekkel azonos
orvosi ellátásra jogosultak, amely magában foglalja a belgyógyászati,
fogászati, nőgyógyászati, reumatológiai és fizikoterápiai szakrendelést.

Üdvözlettel:

 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

újságok

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Szalay Dániel által

Nyugdíjas képviselők

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Szabó Tímea által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei