Parlamenti Képviselők Béren Kívüli Juttatása

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

milyen béren kívüli juttatásokat kapnak a parlamenti képviselők, beleértve az egészségügyi általános és szakellátást, fogászati és mentálhigiéniásakat, manager és egyéb szűrővizsgálatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 22.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Szerb Tamás!
Az Országgyűlés Hivatalához eljuttatott közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:

Az Országgyűlésről szóló 2012. XXXVI. törvény

109. § (1)-(6) bekezdése értelmében a képviselő üzemanyagkártya
használatára,

109. § (7) bekezdése értelmében a képviselő ideiglenes külföldi
kiküldetése idején a köztisztviselőkre irányadó napidíjra és
költségtérítésre,

110. §-a értelmében a képviselő kérelmére budapesti lakóház vagy lakás
vagy szállodai szálláshelyen lévő szállodai szobaegység használatára,

 111. § (1) bekezdése értelmében a képviselő irodai elhelyezésre,

111. § (3) bekezdése értelmében képviselői tevékenységét segítő személyek
alkalmazására (képviselői alkalmazott)

jogosult.

111. § (4) bekezdése értelmében az Országgyűlés Hivatalán keresztül
térítésmentesen igénybe vehet képviselői 
tevékenységének ellátásához szükséges postai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokat, havonta legfeljebb a 
mindenkori legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összeg erejéig
mobiltelefon szolgáltatások igénybevételére 
jogosult, melyhez az Országgyűlés Hivatala biztosít készüléket. Az
Országgyűlés Hivatala a képviselő számára 
biztosítja a minősített elektronikus aláírás használatának lehetőségét és
feltételeit.

111. § (5) bekezdése értelmében a képviselő jogosult térítésmentesen
igénybe venni az Országgyűlés Hivatala 
által működtetett elemző, információs és dokumentációs szolgáltatásokat.

111. § (6) bekezdése értelmében a képviselő jogosult térítésmentesen
igénybe venni az 
Országgyűlés kiadványait és hivatalos dokumentumait.

 

A képviselők az Országgyűlés Hivatalában dolgozó személyekkel azonos
orvosi ellátásra jogosultak, amely magában foglalja a belgyógyászati,
fogászati, nőgyógyászati, reumatológiai és fizikoterápiai szakrendelést.

Üdvözlettel:

 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

"Ország"gyűlés

A(z) Országgyűlés Hivatala részére toma által

újságok

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Szalay Dániel által

Nyugdíjas képviselők

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Szabó Tímea által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei