Parlamentii állandó belépővel rendelkezők

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
parlamenti állandó belépővel rendelkezők névsorát, az belépőt igénylő frakció, képviselő, intézmény, hivatal stb. nevével együtt, illetve az állandó belépő igénylésére és kiadására vonatkozó hatályos szabályzatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 7.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 26. § (2) értelmében:

„Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött
adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből
nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet
és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény
rendelkezései irányadóak.”

Fenti jogszabályhely alapján csak azoknak a személyeknek a nevét áll
módunkban kiadni, akik közfeladatot ellátó személyeknek tekinthetőek
(köztisztviselők).

 

Országgyűlés Sajtóirodája

 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Sajtóiroda!

Önök egy hasonló adatigénylésre azt válaszolták, hogy "Habony Árpádnak a Miniszterelnökség kezdeményezésére van
belépési engedélye az Országházba."
http://kimittud.atlatszo.hu/request/habo...

Habony Árpád nem tekinthető közfeladatot ellátó személyeknek.

Ez alapján legyenek szívesek kiadni, hogy kinek a kezdeményezései alapján kinek van állandó belépője az Országgyűlésbe.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Habony Árpád belépője

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Németh Csaba által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei