Partnerekről és szlovákiai kiküldetésről

Kerekes Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány.

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., Terveznek-e változtatást a holokauszt túlélők programjának működésében?
2., Terveznek-e új partnereket szerződtetni a holokauszt túlélők programja keretében, illetve meglévő szerződött partnerektől megválni?
3., Terveznek-e pályázatot kiírni új partnercégek kiválasztására?
4., Továbbra is szerződött partnerük-e a Legion Nexus kft., amelyet a NAV nem bejelentett alkalmazott miatt 2018-ban megbüntetett?
5., Terveznek a későbbiekben a Legion Nexus kft-vel szerződésben állni?
6., A 2005 és 2018 között pszichológiai támogatás szolgáltatást végző partnerük szervezetének,vállalkozásának neve(i)?
7., A 2005 és 2018 között bodyguard (sürgősségi ügyeleti rendszer) szolgáltatást végző partnerük szervezetének,vállalkozásának neve(i)?
(6., és 7., kérdésnél kérem jelöljék, melyik partnerük mely időtartamban végezte a szolgáltatást Önöknek)
8., Szlovákiai kiküldetés, hogyan valósult meg 2016-ban, 2017-ban illetve 2018-ban?
9., Szlovákiai kiküldetés megvalósítása MAZS Alapítvány melyik szerződött partnere(i) segítségével történt? (cégek,vállalkozások,szervezetek... nevei)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 12.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Mazs Central Email
Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány


Attachment MAZS elutas t s KerekesImre 190626.pdf
521K Download View as HTML


Tisztelt Kerekes Imre!

 

„Partnerekről és szlovákiai kiküldetésről” közérdekű adatigénylésére
válaszunkat megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kerekes Imre:
Csak a(z) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei