Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zágon Zsuzsa, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Paskál lakópark építkezés

Zágon Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Zágon Zsuzsa to read recent responses and update the status.

Feladó: Zágon Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

1. az Önkormányzat és befektető(k) között megkötött településrendezési szerződés(eke)t,

2. az építési engedély határozatokat és a tervlapokat a 31373/20 és a 31373/22 helyrajzi számra,

3. az esti munkavégzést engedélyező 1/3840/2019/2 sz. engedélyt.
Kérem annak magyarázatát is, milyen közérdekű indokkal engedélyezték a lakosságot zavaró privát munkavégzést, és milyen zaj-határértéket engedélyeztek,

4. a közterület használati megállapodást/szerződést az Önkormányzat és a 31373/22 hrsz-ú telek tulajdonosa között a közterület elkerítésére.
Ha nincs ilyen megállapodás, kérem, adjon választ a Hivatal arra, miért nincs, és miért nem jár el a magánszemély bejelentések ügyében, miért kezeli hűtlen módon a köztulajdont!

5. Nyilatkozzon a Hivatal, ki és milyen forrásból és mikor (!) biztosítja a Cordia és a Paskál lakótömbök előírás szerinti plusz óvodai és iskolai infrastuktúráit?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 24.

Üdvözlettel:
Zágon Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Vörös-Gyöngy Anna
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Hat rid hosszabb t s.pdf
55K Download View as HTML


Tisztelt Zágon Zsuzsa Asszony!

Mellékelten küldöm Karácsony Gergely polgármester úr válaszát, amelyben közérdekű adatigénylésére a válaszadási határidőt meghosszabbítja.

tisztelettel:
dr. Vörös-Gyöngy Anna
jogtanácsos
Zuglói Polgármesteri Hivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Vörös-Gyöngy Anna dr.
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment ZZS v lasz Pask l park.pdf
1.3M Download View as HTML


Tisztelt Zágon Zsuzsa!

 

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésére adott, Polgármester Úr
által aláírt választ.

 

üdvözlettel:

 

dr. Vörös-Gyöngy Anna

jogtanácsos

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

Jogi Osztály

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zágon Zsuzsa, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zágon Zsuzsa:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei