Pbj.013/19-22 hrsz.-ú ingatlanok szábályozásának módosítása

Pálinkás Gyula küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Pálinkás Gyula

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A HÉSZ -t alátámasztó munkarészeket és a "Környezeti vizsgálat és értékelés" című anyagot figyelmesen áttanulmányoztam.Ezekben semmi olyant nem találtam ami javasolná a 013/19-22 hrsz.-ú területek besorolásának megváltoztatását.Ugyanígy nem ad magyarázatot és nem indokolja az e területekre bevezetett változtatási tilalmat.Mindezek alapján ismételten kérem.hogy írásban tájékoztassanak arról,hogy mire alapozva kívánják megváltoztatni a terület besorolását.szabályozását és mi indokolja a változtatási tilalom bevezetését és fenntartását.

(2017 augusztus 24.-én a Hivatal által átvett levelemre e témában mind a mai napig választ nem kaptam,ezért fordulok ebben a formában Önökhöz.)

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre válaszukat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 11.

Üdvözlettel:

Pálinkás Gyula

Hivatkozása ide

Feladó: Pálinkás Gyula

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-Kérem hogy a 2017. 11. 11-i közérdekű adatigénylésemre 8 napon belül válaszolni szíveskedjenek. Amennyiben nem válaszolnak, úgy a NAIH-hoz fogok panasszal fordulni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 15.

Üdvözlettel:

Pálinkás Gyula

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment k z rdek adat v lasz P link s.pdf
257K Download View as HTML


Tisztelt Pálinkás Úr!

 

Csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésére adott válaszom, melyet
korábban sajnos rossz címre küldtem. (elírás volt az e-mial címben, alul
láthatja)!

 

Tisztelettel:

 

dr Szabó József Zoltán

             jegyző

 

 

 

From: Dr. Szabó József Zoltán [mailto:[email address]]
Sent: Monday, November 20, 2017 4:30 PM
To: '[email address]'
Subject: válasz közérdekű adatigénylésra

 

Tisztelt Pálinkás Úr!

 

Csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésére adott válaszom!

 

Tisztelettel:

 

dr Szabó József Zoltán

             jegyző

 

Hivatkozása ide

Feladó: Pálinkás Gyula

Delivered

Tisztelt Dr. Szabó József Zoltán!

Köszönettel vettem válaszát, de elfogadni nem tudom az alábbiak miatt:

-Válaszában leírta, hogy Önnek nincsenek erre vonatkozó adatai. Akkor megkérdezném, hogy a főépítész milyen adatok alapján építette bele a Hész váltatásai közé? Erre vonatkozóan 2017 aug-ban tőle is kértem írásban információt, de választ nem kaptam.

-Milyen adatok alapján készítették el az " Előzetes hatásvizsgálati lapot " ( 3. sz. melléklet ) ? Ezeket kérem szíveskedjék részemre megküldeni.

-Kérdésem, hogy időközben valóban elálltak-e a szóban forgó telkek szántóvá való visszasorolásától?

-Ezzel együtt feloldották-e ezen telkekről a változtatási tilalmat, hiszen a 10/2017 (IV.21.) rendeletükben még mindig szerepel.
Ha nem, akkor ez mikorra várható?

Üdvözlettel:

Pálinkás Gyula

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Pálinkás Gyula Úr!

Sajnálattal értesültem arról, hogy válaszomat nem tudja elfogadni, azonban közérdekű adatigényléseknél ez nem releváns. Mint írtam, jómagam csak azt tudom közérdekű adatigénylés keretin belül kiadni, amely adatot adatkezelőként kezelek.

Újabb felvetéseire, kéréseire válaszaim az alábbiak:

1) A településrendezés rendkívül bonyolult tervezési és engedélyezési folyamat. A megalapozó vizsgálatok, vagyis a településen kialakult helyzet feltárása, elemzése és értékelése alapján a tervező és szakági tervező társai az emberi tevékenység minden fajtáját szem előtt tartva dolgozza ki javaslatát a területek jövőbeni felhasználására vonatkozóan. Vagyis a tervezők tanult szakmája és a tervezési jogosítványukat kiadó kamarák engedélye alapján a legjobb tudásuk szerint és az államigazgatási szervek adatszolgáltatását felhasználva tesznek javaslatot a terület-felhasználás módosítására. Vagyis nem a partnerek véleménye alapján. Ezt a tervezési folyamatot követte a véleményezési eljárás, melynek során a vélemények ütköztetése, megvitatása az Önkormányzat Képviselő-testülete előtt történik. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a beérkezett véleményeket elfogadja vagy nem fogadja el. A tervezők ennek a döntésnek megfelelően dolgozták át a tervet. Az Ön által felvetett ügyben konkrét írásos dokumentáció nincs a birtokomban, mely a bekerülést alátámasztaná.

2) a hatásvizsgálati lapra vonatkozó kérését nem tudom értelmezni, azaz sajnos nem tudom pontosan mire, azaz minek a 3. számú mellékletére gondol.

3) Az Ön ingatlanainak szántóvá való átsorolást a módosított anyag már valóban nem tartalmazza a Képviselő-testület döntése alapján.

4) A változtatási tilalom az új HÉSZ hatályba lépésig tart, mely még nem történt meg. (országos főépítész támogató véleménye után fog csak hatályba lépni) Ezt követően, a rendeleti tilalom megszűnik automatikusan. Az ingatlan nyilvántartásban a tilalom nem került átvezetésre, így annak megszűntetése iránt külön nem kell intézkednie sem az Önkormányzatnak, sem a tulajdonosoknak.

Tisztelettel:

dr Szabó József Zoltán
jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Pálinkás Gyula hozzászólt ()

Tisztelt Jegyző Úr!

Köszönettel vettem gyors válaszát, de kérdésemre ez nem adott feleletet. Tulajdonképpen én arra szeretnék választ kapni, hogy ki volt az a szakember aki javasolta a 013/19-22 hrsz. terület átminősítését gazdasági övezetből mezőgazdaságiba, és milyen szakmai indokok alapján. Ezért kérem, hogy az ezzel kapcsolatos hatástanulmányt és annak készítője nevét számomra megküldeni szíveskedjék. Az eddig általam fellelt és áttanulmányozott anyagok erre vonatkozó utalást nem tettek.
Örömmel vettem, hogy ez irányú szándékukról lemondtak, és a KT. 6 főből, 6 igen szavazattal meghozta a 205/2017 (XI. 30. ) sz. határozatát. Azonban a Határozat írásos formája meglátásom szerint nem azt tartalmazza amiről a KT. szavazott. Az ülésről készült videó felvételen elhangzottak nem egyeznek meg a 205/2017 (XI. 30. ) KT: határozatban leírtakkal. Az hangzott el, hogy marad a régi besorolás szerinti gazdasági terület. Az nem hangzott el, hogy " 0 százalékos beépítési lehetőséggel ".
A KT tehát nem arról szavazott ami le van írva.
Kérdésem az, hogy a fent idézet rész kinek a javaslatára, minek alapján került be a leírt Határozatba?
A Határozatot tudomásom szerint a honlapon 2018. 01. 19-én tették közzé, de a 2017. 11. 30-ai jegyzőkönyv a mai napig nincs közzétéve, ezért abban választ nem tudok keresni.
További kérdésem, hogy a 013/ 19-22 hrsz területekről mikor vonják vissza a változtatási tilalmat. Mivel az érvényben lévő, és bevezetni kívánt új Hész között a területen nem történik változtatás, ezért annak fent tartása nem indokolt.
Kérdéseimre kérem megtisztelő válaszát.
Köszönettel!

Pálinkás Gyula

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pálinkás Gyula:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei