Pbj.704 hrsz és 709/1 hrsz útépítéssel kapcsolatos adatigénylés

Pálinkás Gyula küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pálinkás Gyula

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-Pilisborosjenő 704 hrsz. és 709/1 hrsz. úttal kapcsolatos építési engedélyt és engedélyes terveket részemre megküldeni szíveskedjék.Amennyiben terjedelme nem teszi lehetővé az elektronikus úton történő megküldést úgy kérem,hogy tegye lehetővé számomra a megtekintést.
-Történt-e valamilyen intézkedés a 704 hrsz.-ú út alatti szennyvízcsatorna tisztítóaknák felemelése,védelme tárgyában? Tekintettel arra,hogy ezeken jelenleg min.30 t teherautók közlekednek és a jövőben is ez várható.
-Mikor helyezik vissza a Fő utat a 704 hrsz.-u úttal összekötő hídra az eredeti súlykorlátozó táblát?(Amelyik megtiltotta az 5 tonnánál nagyobb súlyú teherautók behajtását a területre.)
-Mikor és ki tűzte ki a 704 és 709/1 határjelző karóit?Ugyanis az utakkal határos telkek tulajdonosai évekkel ezelőtt kitűzették a telkeik határait,amelyek az ott illegálisan behajtó teherautók és munkagépek eltüntették,megsemmisítették.Kérjük az eltűnt telekhatárt jelző karók szakszerű pótlását illetve újbóli kitűzését.

A 709/2-26 hrsz. tulajdonosai tisztában vannak azzal,hogy egy jól megépített és pontosan kitűzött út a közös érdekeinket szolgálná,hiszen így nem a mi magántulajdonú telkeinken gázolnának át a Modern-Dorf építői.(Ez az elkapkodott tevékenység inkább tűnik az Ürömről idehordott bánya meddő eltüntetésének ,mint útépítésnek.Aggályos számunkra,hogy ez az útnak nevezett valami egyáltalán közlekedésre alkalmas lesz-e.)
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Kérem szíves intézkedését és várom válaszát.

Kelt: 2018. július 14.

Üdvözlettel:

Pálinkás Gyula

Hivatkozása ide

Feladó: Pálinkás Gyula

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-Pilisborosjenő 704 hrsz. és 709/1 hrsz. úttal kapcsolatos építési engedélyt és engedélyes terveket részemre megküldeni szíveskedjék.Amennyiben terjedelme nem teszi lehetővé az elektronikus úton történő megküldést úgy kérem,hogy tegye lehetővé számomra a megtekintést.
-Történt-e valamilyen intézkedés a 704 hrsz.-ú út alatti szennyvízcsatorna tisztítóaknák felemelése,védelme tárgyában? Tekintettel arra,hogy ezeken jelenleg min.30 t teherautók közlekednek és a jövőben is ez várható.
-Mikor helyezik vissza a Fő utat a 704 hrsz.-u úttal összekötő hídra az eredeti súlykorlátozó táblát?(Amelyik megtiltotta az 5 tonnánál nagyobb súlyú teherautók behajtását a területre.)
-Mikor és ki tűzte ki a 704 és 709/1 határjelző karóit?Ugyanis az utakkal határos telkek tulajdonosai évekkel ezelőtt kitűzették a telkeik határait,amelyek az ott illegálisan behajtó teherautók és munkagépek eltüntették,megsemmisítették.Kérjük az eltűnt telekhatárt jelző karók szakszerű pótlását illetve újbóli kitűzését.

A 709/2-26 hrsz. tulajdonosai tisztában vannak azzal,hogy egy jól megépített és pontosan kitűzött út a közös érdekeinket szolgálná,hiszen így nem a mi magántulajdonú telkeinken gázolnának át a Modern-Dorf építői.(Ez az elkapkodott tevékenység inkább tűnik az Ürömről idehordott bánya meddő eltüntetésének ,mint útépítésnek.Aggályos számunkra,hogy ez az útnak nevezett valami egyáltalán közlekedésre alkalmas lesz-e.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Pálinkás Gyula

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment v lasz p link s rnak.pdf
47K Download View as HTML


Tisztelt Pálinkás Úr!

 

Csatoltan küldöm adatigénylésre vonatkozó válaszomat!

 

Tisztelettel:

 

dr Szabó József Zoltán

            jegyző

     Pilisborosjenő

 

 

From: Dr. Szabó József Zoltán <[email address]>
Sent: Wednesday, August 1, 2018 9:10 AM
To: '[email address]'
<[email address]>
Subject: válasz közérdekű adatigénylésre

 

Tisztelt Pálinkás Úr!

 

Csatoltan küldöm adatigénylésre vonatkozó válaszomat!

 

Tisztelettel:

 

dr Szabó József Zoltán

            jegyző

     Pilisborosjenő

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pálinkás Gyula:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei