Pecasuli-programmal kapcsolatos elszámolás

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Földművelésügyi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Földművelésügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a minisztérium által "Pecasuli-program kiterjesztése a Tisza-vidékre, költségterv és finanszírozási időszak módosítása"-címen a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás felhasználása kapcsán keletkezett dokumentumok listáját, illetve a támogatás felhasználásáról szóló jelentést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 11.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Info (FM)
Földművelésügyi Minisztérium

 

A Földművelésügyi Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Földművelésügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sajto (FM)
Földművelésügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
4K Download

Attachment Becker Andr s k z rdek adatig nyl se a Tisza tavi Sporthorg sz K zhaszn Nonprofit Kft nek ny jtott t mogat s felhaszn l s val kapcsolatban.pdf
32K Download View as HTML

Attachment Pecasuli besz mol anonimiz lt.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment Pecasuli sz mla sszes t anonimiz lt.pdf
4.9M Download View as HTML


 

Becker András úr részére

a [1][FOI #7890 email] e-mail cím útján

 

Tárgy: 2016. október 11-én érkezett közérdekű adatigénylés a Tisza-tavi
Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.-nek nyújtott támogatás felhasználása
kapcsán

 

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) alapján a Földművelésügyi Minisztériumnál előterjesztett (a
Minisztériumba 2016. október 11-én érkezett) közérdekű adatigénylésére az
alábbi választ adom:

 

Csatoltan megküldjük a támogatás felhasználásáról a támogatott által
benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló
számlaösszesítőjét. A számlaösszesítő a támogatás kapcsán a Támogatott
által elszámolt számlák/tételek felsorolását tartalmazza.              

 

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján a
dokumentumokban a meg nem ismerhető adatokat (személyes adatokat)
felismerhetetlenné tettük.

 

Kérjük válaszunk elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

[2]cid:image004.jpg@01D1E749.8356AEA0

 

Földművelésügyi Minisztérium

Sajtóiroda

 

1055 Budapest, Kossuth tér 11.

telefon: (06-1)795-2137

e-mail: [3][email address]

honlap: [4]www.kormany.hu

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

 

[5]cid:image004.jpg@01D1E749.8356AEA0

 

Földművelésügyi Minisztérium

Sajtóiroda

 

1055 Budapest, Kossuth tér 11.

telefon: (06-1)795-2137

e-mail: [6][email address]

honlap: [7]www.kormany.hu

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Földművelésügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei