Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Aradi Fanni Sarolta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Pécsi önkormányzati lakások közmű ellátottsága

Aradi Fanni Sarolta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Aradi Fanni Sarolta to read a recent response and update the status.

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

Delivered

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A pécsi önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében hány lakott lakásból van kikötve legalább egy közmű? (Beleértve a vízszolgáltatás korlátozását.)
- Az előzők közül hány lakásból van kikötve az összes közmű? (Beleértve a vízszolgáltatás korlátozását.)

2. A pécsi önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében hány nem lakott lakásból van kikötve legalább egy közmű? (Beleértve a vízszolgáltatás korlátozását.)

3. Hány lakásban van bekötve
- kártyás gázóra;
- kártyás villanyóra;
- kártyás vízóra;
- kártyás mérőóra mindegyik közműhöz?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 2.

Üdvözlettel:

Aradi Fanni Sarolta

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment img 190318092227 0001.pdf
541K Download View as HTML


Tisztelt Aradi Fanni Sarolta Asszony!

 

A 2019. március 03-án kelt megkeresésére válaszolva csatoltan küldöm
Polgármester Úr levelét.

 

Üdvözlettel:

 

Polgármesteri titkárság

 

Hivatkozása ide

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Titkárság!

A 2018. május 17-i Közgyűlésen elfogadott "Intézkedési terv a lakásgazdálkodás területén keletkező kintlevőségek csökkentése érdekében" 16. pontja alapján az Önkormányzat vállalást tett a bérleményellenőrzések során feltárt önkényes lakásfoglalások visszaszorítása érdekében a jelenleg meglévő közműszolgáltatások kikötésével az önkényes lakásfoglalás feltételeinek megnehezítésére 2018.07.31-ig.

Ez jelenti egyrészt az ez időszakban (közérdekű adatként megismert 108 háztartás) jegyzőkönyvezett lakásfoglalóként az Önkormányzat tudomásában lévő háztartás közműszolgáltatásának megszűntetését, valamint az üresen álló ingatlanok (közel 400 db) kikötését a rendszerből.

Kérdésem tehát, hogy az intézkedési tervnek megfelelően hány esetben történt meg a közművek kikötése önkényes lakásfoglalás, vagy üresen álló ingatlan esetében?

Kérem részemre a válaszokat 15 napon megküldeni szíveskedjenek!

Üdvözlettel:

Aradi Fanni Sarolta

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment img 190408072216 0001.pdf
257K Download View as HTML


[1][FOI #12414 email]

 

Tisztelt Aradi Fanni Sarolta!

 

A 2019. március 26-án kelt megkeresésére válaszolva csatoltan küldöm
Polgármester Úr levelét.

 

Üdvözlettel:

 

Polgármesteri titkárság

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12414 email]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Aradi Fanni Sarolta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Aradi Fanni Sarolta:
Csak a(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei