Pedagógusok jogviszonya

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2017.01.01. és 2017.12.31. között, valamint 2018.01.01. és 2018.06.30. között hány pedagógus (tanító és tanár) jogviszonya szűnt meg lemondás vagy közös megegyezés eredményeképpen a KLIK által fenntartott általános iskolákban és középiskolákban. Kérem, hogy az adatokat az alábbi bontásban szíveskedjenek megadni:

a) érintett megye vagy főváros
b) érintett év (2017 vagy 2018 első fele)
c) általános iskola vagy középiskola
d) lemondás vagy közös megegyezés

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Elnök (KK)


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment T j koztat s k z rdek adatig nyl ssel kapcsolatosan.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten megküldöm Hajnal Gabriella elnök asszony KK/08/00745-2/2018
iktatószámú, fenti tárgyú levelét.

 

Tisztelettel:

 

Lipták Zsófia

személyi asszisztens

Elnöki Kabinet

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon:+36 1 795 8010

Mobil:+36 70 777 4531

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei