Pénzügyi Bizottsági ülések jegyzőkönyvei 2014. évi

Tarjanyi G. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Tarjanyi G.

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 10.

Üdvözlettel:

Tarjanyi G.

Hivatkozása ide

Feladó: Pilisborosjenő Község Jegyzője
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy sajnos a Pilisborosjenői Polgármesteri
Hivatalban elektronikus ügyintézés nincs.

Felhívom szíves figyelmét, hogy kérelmének a megismerni kíván adattartalomra
vonatkozó része nem került kitöltésre, így az érdemi ügyintézésre nem
alkalmas.

Kérem, hogy amennyiben a közadatra a továbbiakban is igényt tart, kérelmét
hivatalos formában, aláírással ellátva, az Ön személyének azonosítására
alkalmas módon, a megismerni kívánt közadatok és a megkeresett adatgazda
szervezet egyértelmű megjelölésével benyújtani szíveskedjen.

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat a 85/2012. (IV. 21.)
Korm. rendelet szabályozza, a kellemetlenségért szíves elnézését kérem.

Tisztelettel:
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző
Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
tel: 26/336-387
fax: 26/336-313

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tarjanyi G.:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei