Pénzügyi ellenőrző bizottság 2018. február 15-i ülésének jegyzőkönyve

Tóth Szabina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tóth Szabina

Delivered

Tisztelt Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a pénzügyi ellenőrző bizottság 2018. február 15-i ülésének jegyzőkönyvét!

Az előterjeszések elérhetőek a város honlapján, azonban a jegyzőkönyveket nem találtam. A bizottság tagjainak és az ülésen jelen lévők észrevételeit, illetve a hozott határozatok döntéseinek hátterét szeretném így megismerni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 1.

Üdvözlettel:

Tóth Szabina

Hivatkozása ide

Feladó: Tasnádi Ferenc dr.
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment T th Szabina PEB jkv.al rt.pdf
45K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Mellékelten csatolva megküldöm levelünket közérdekű adat megismerésére
irányuló igénye teljesítéseként.

 

Üdvözlettel,

dr. Tasnádi Ferenc

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Iroda

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Szabina

Delivered

Tisztelt dr. Tasnádi Ferenc!

Nagyon szépen köszönöm a választ! Tudna esetleg segíteni, hogy a város honlapján mire kell kattintanom, az egyes testületi ülések jegyzőkönyveit megtekinthessem?

Köszönöm a segítségét!

Üdvözlettel:

Tóth Szabina

Hivatkozása ide

Tóth Szabina hozzászólt ()

Link to this

Feladó: Tasnádi Ferenc dr.
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment T th Szabina KT jkv.pdf
36K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

Mellékelten csatolva megküldöm levelünket közérdekű adat megismerésére
irányuló igénye teljesítéseként.

 

Üdvözlettel,

dr. Tasnádi Ferenc

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Iroda

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Szabina:
Csak a(z) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei