Perenyei és Társa ügyvédi iroda kifizetések 2.

Komar Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Komar Ildikó

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Mekkora összeget, vagyis hány forintot (nettó+Áfa formában) fizetett ki a Budapesti Közlekedési Zrt. a Perenyei és Társa ügyvédi irodának összesen 2012-ben, és 2013-ban? (függetlenül attól, hogy a 4-es metróval vagy más üggyel kapcsolatosan került ez kifizetésre, kérem, csak a két évre vonatkozó összeget jelölje meg!)

2. Kérem, tételesen küldje meg az összes olyan kifizetést összegszerűen tételesen a kifizetések időrendi sorrendjében, amelyet a BKV Zrt. eszközölt a Perenyei és Társa ügyvédi iroda részére 2012 és 2013 során függetlenül a kifizetés jogalapjától, vagy a felhasznált forrástól.

3. Igaz az az állítás (a fenti két kérdés tükrében), hogy a Perenyei és Társa ügyvédi irodával fennálló szerződései alapján (beleértve a 4-es metrós ügyeket) a BKV 2012-ben és 2013-ban átlagosan havi 5 millió forintot meghaladó összegben eszközölt kifizetéseket a Perenyei és Társa ügyvédi irodának? (kérem igen-nel vagy nem-mel válaszoljon!)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 7.

Üdvözlettel:

Komár Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Környei Éva
Budapesti Közlekedési Zrt.

 

Tisztelt Komár Ildikó Úrhölgy!

 

Társaságunkhoz küldött, a lentiekben megjelölt közérdekű adatigénylésére
az alábbi válaszokat adjuk:

 

A kérdésekkel kapcsolatosan korábbi válaszunkban részletesen tájékoztattuk
Önt a Perenyei és Társa Ügyvédi Irodával kötött ügyvédi megbízási
szerződések adatairól.

 

A legutóbbi adatigénylésének 1. és 2. pontjában írt kérdésekre az
információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló
2011. évi CXII. tv. 27. § (2) bekezdése alapján a kért adatok megadására
egyenlőre nincs lehetőségünk, figyelemmel arra, hogy a hivatkozott
jogszabályi rendelkezés kimondja, hogy a közérdekű adat nyilvánosságát
törvény korlátozhatja bírósági, vagy közigazgatási eljárásra tekintettel.
Esetünkben a jogi képviselettel kapcsolatos költségek is döntően a  peres
eljárások részét képezik és képezhetik.

A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. tv. 29. §-a kimondja, hogy
a választottbírósági eljárás nem nyilvános. Figyelemmel arra, hogy az
ügyvédi munkadíj mértéke is a folyamatban lévő peres eljárások tárgyát
képezik, a kért információt jelenleg nem áll módunkban megadni.

 

Az Infotv. 30. § (5) bekezdése és a hivatkozott jogszabályok alapján ,
mint adatkezelő, úgy mérlegeljük, hogy a közszolgáltatást végző
vállalatunk perbeli érdekei jelenleg nagyobb súlyúak a közérdekű adat
megismerésére irányuló adatigénylés teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

 

Mindezek mellett azonban a vállalat perbeli érdekeit nem veszélyeztetve az
ügyvédi megbízással kapcsolatos kifizetések adataiba betekintést  az Ön
részére személyes megjelenése esetén, titoktartási kötelezettség mellett
biztosítunk. Ezen túlmenően álláspontunk szerint az eljárások jogerős
befejezése után hozhatók nyilvánosságra a peres ügyekre vonatkozó
kifizetések.

 

Megjegyezzük, hogy az Önök által igényelt adatokra hivatkozással  a
Népszabadságban a mai napon témával foglalkozó cikk jelent meg, amelyben
50 millió forintos ügyvédi alapdíjról tettek említést, amely alapdíjra 
vonatkozó cikkbéli megállapítás a valóságnak nem felel meg.

 

A 3. kérdésre adott válaszunk igen, igaz.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Környei Éva

jogi igazgató

vezető jogtanácsos

Jogi Igazgatóság

Budapesti Közlekedési

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1980 Budapest, Akácfa u. 15.

Telefon: 06-1-461-6500/12-153

Fax: 06-1-461-6500/114-72

E-mail:[email address]

 

Feladó: Komar Ildikó ([1][FOI #1828 email])
Küldve: 11/7/2013 12:43 PM
Címzett: BKV ([2][email address])
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Perenyei és Társa ügyvédi iroda
kifizetések 2.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Mekkora összeget, vagyis hány forintot (nettó+Áfa formában)
fizetett ki a Budapesti Közlekedési Zrt. a Perenyei és Társa
ügyvédi irodának összesen 2012-ben, és 2013-ban? (függetlenül
attól, hogy a 4-es metróval vagy más üggyel kapcsolatosan került ez
kifizetésre, kérem, csak a két évre vonatkozó összeget jelölje
meg!)

2. Kérem, tételesen küldje meg az összes olyan kifizetést
összegszerűen tételesen a kifizetések időrendi sorrendjében,
amelyet a BKV Zrt. eszközölt a Perenyei és Társa ügyvédi iroda
részére 2012 és 2013 során függetlenül a kifizetés jogalapjától,
vagy a felhasznált forrástól.

3. Igaz az az állítás (a fenti két kérdés tükrében), hogy a
Perenyei és Társa ügyvédi irodával fennálló szerződései alapján
(beleértve a 4-es metrós ügyeket) a BKV 2012-ben és 2013-ban
átlagosan havi 5 millió forintot meghaladó összegben eszközölt
kifizetéseket a Perenyei és Társa ügyvédi irodának? (kérem igen-nel
vagy nem-mel válaszoljon!)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 7.

Üdvözlettel:

Komár Ildikó

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #1828 email]

Ha a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. nem a(z) [5][Budapesti Közlekedési Zrt. request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

 

*******

 

Ezt az emailt a Websense ESG ellenőrizte a BKV Zrt. biztonsági szabályzata alapján. Nem található benne vírus.

 

 

*******

Ezt az emailt a Websense ESG ellenőrizte a BKV Zrt. biztonsági szabályzata alapján. Nem található benne vírus.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #1828 email]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[FOI #1828 email]
5. mailto:[Budapesti Közlekedési Zrt. request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Komar Ildikó:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei