peronépítés

Kollovics Teréz küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kollovics Teréz

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
a.) Melyik pályafenntartási alosztályuknak hány darab bármilyen méretű, L alakú peroneleme van?
b.) Hozzávetőleg mennyibe kerülne ezekből a pft embereinek peront építeni a médiából elhíresült Péterhida-Komlósd megállóra? (lásd http://www.hir24.hu/belfold/2013/07/11/e...
c.) Képes lenne-e a Péterhida-Komlósdon illetékes Pft. peronépítésre?
d.) Mekkora összeget fizet a MÁV-Start Zrt. a MÁV Zrt-nek Péterhida-Komlósd után megállási célű állomáshasználati díj gyanánt egy évben?
e.) A befolyt összegből az elmúlt 4 évben hány forintot fordítottak infrastrukturális beruházásra Péterhida-Komlósd megállóhelyen (kérem a beruházásokat tételeként, elvégzett munka szerinti bontásban)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 28.

Üdvözlettel:

Kollovics Teréz

Hivatkozása ide

Feladó: kozadat@mav.hu
Magyar Államvasutak Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: kozadat@mav.hu
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Kollovics Teréz!

A 2013. október 28-án beérkezett közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk.

a) A MÁV Zrt. pályafenntartási alosztályai csak használt L alakú peronszegély elemekkel rendelkeznek, amelyeknek egy része kizárólag minősítési eljárást követően válhatna beépíthetővé. Erre vonatkozó csoportosított adatokat a MÁV Zrt. azonban nem kezel.
b) A felújítási és tervezhető karbantartási tevékenységet a MÁV FKG Kft. látja el.
c) A MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság Pályafenntartási szakaszmérnökségeinek feladata a felügyeleti tevékenység ellátása és a hiba-, zavar elhárítás, amelybe nem tartozik a kérdésében jelzett tevékenység elvégzése.
d) 4 919 800 Ft a 2013. évben Péterhida-Komlósd állomáson a beszedett megálláscélú állomáshasználati díj. A Vasúti törvény szerint a hálózat-hozzáférési díj és a díjban figyelembe vett állami szerepvállalás együttes összegébe új beruházások fedezetét nem lehet figyelembe venni.
e) Az elmúlt 4 évben infrastrukturális beruházás Péterhida-Komlósd megállóhelyen nem történt.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kollovics Teréz:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Leomló betonfal

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kollovics Teréz által

Kibontott anyagok

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kollovics Teréz által

Leányvállalatok

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei