Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Osztályvezetőjének szakmai önéletrajza

Vitrai Barbara küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Kormányhivatal részére

Pest Megyei Kormányhivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Vitrai Barbara

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

dr. Mezei Rita, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Osztályvezetőjének szakmai önéletrajzát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Vitrai Barbara

Hivatkozása ide

Feladó: Ecker Anikó, dr.

Vitrai Barbara részére

Tisztelt Adatigénylő!

A Pest Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezett adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Dr. Mezei Rita vezetői kinevezése 2015. augusztus 31-ével megszűnt a Pest Megyei Kormányhivatalnál.

A fentiekre figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 28. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kérem, pontosítsa adatigénylését.

Tisztelettel:

dr. Ecker Anikó
belső adatvédelmi felelős

Pest Megyei Kormányhivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vitrai Barbara

Tisztelt Ecker Anikó, dr.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján benyújtott adatigénylésemhez a következő pontosítást terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

dr. Mezei Rita, a Pest Megyei Kormányhivatal volt Gyámügyi
Osztályvezetőjének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. §-a szerinti szakmai önéletrajzát.

Üdvözlettel:

Vitrai Barbara

Hivatkozása ide

Feladó: Ecker Anikó, dr.


Attachment 581 3 2015.pdf
31K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatását.

Tisztelettel:

dr. Ecker Anikó
belső adatvédelmi felelős

Pest Megyei Kormányhivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vitrai Barbara:
Csak a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Websorozat

A(z) Pest Megyei Kormányhivatal részére Kovács Domokos Péter által

Munkaügyi Központ

A(z) Pest Megyei Kormányhivatal részére Szabó Péter által

Külföldi utak

A(z) Pest Megyei Kormányhivatal részére Nagy Tamás által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei