Pető Tibor alpolgármester 2018. évi vagyonnyilatkozata

Batu Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Batu Attila

Delivered

Tisztelt Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Pető Tibor alpolgármester 2018. évi vagyonnyilatkozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 9.

Üdvözlettel:

Batu Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image003.png
0K Download

Attachment image004.png
6K Download

Attachment Lev Batu Attila Vagyonnyil.pdf
35K Download View as HTML


Befogadó magyar település 2016 Kerékpárosbarát Település
A Holnap Városáért Díj 2015 2014-2015-2016
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017 Hild János-díj 2014
Raul Wallenberg-díj 2015 Idősbarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003
Váci Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztály

Tisztelt Batu Attila!

 

Mellékelem Jegyző Asszony tárgyban írt levelét!

 

Üdvözlettel:
 

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta

jogi referens

Váci Polgármesteri Hivatal

cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

tel.: 27/513-426, 30/259-3642

email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image003.png
0K Download

Attachment image002.png
6K Download

Attachment Lev Batu Attila Vagyonnyil 18.05.08.pdf
48K Download View as HTML

Attachment PetoTibor vagyonnyilatkozat.pdf
292K Download View as HTML


Befogadó magyar település 2016 Kerékpárosbarát Település
A Holnap Városáért Díj 2015 2014-2015-2016
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017 Hild János-díj 2014
Raul Wallenberg-díj 2015 Idősbarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003
Váci Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztály

Tisztelt Batu Attila!

 

Mellékelem Jegyző Asszony tárgyban írt levelét és annak mellékletét!

 

Üdvözlettel:

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta

jogi referens

Váci Polgármesteri Hivatal

cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

tel.: 27/513-426, 30/259-3642

email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Batu Attila:
Csak a(z) Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei