Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Székely Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

PetVetData szerződések

Székely Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Székely Balázs to read a recent response and update the status.

Feladó: Székely Balázs

Delivered

Tisztelt Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a pet-vet-data adatbázis létrehozására és üzemeltetésére vonatkozó szerződéseket és azok mellékleteit.

Kérem, hogy küldjék meg számomra - lehetőleg éves bontásban - , hogy az adatbázis létrehozása óta mikor, milyen időtartamú üzemszünetek voltak, ezeknek mi volt az oka, illetve hogy milyen intézkedéseket tettek a későbbi technikai problémák megelőzése érdekében.

Kérem, hogy küldjék meg számomra, hogy történt-e valaha adatvesztés az adatbázisban, ha igen, akkor azok időpontjait, az érintett adatok számát (hibaeseményekre lebontva), az adatvesztések okait, illetve hogy milyen intézkedéseket tettek a későbbi adatvesztések elkerülése érdekében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 10.

Üdvözlettel:

Székely Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: NÉBIH Ügyfélszolgálat
Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment image004.jpg
1K Download


Tisztelt Ügyfelünk!

 

Megkeresésére az alábbi választ adjuk:

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ávtv.) 42/A. § (1) és (3) bekezdései alapján a
transzponderrel megjelölt ebekről az állat tartója és más személyek
jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az
ebrendészeti feladatok ellátása céljából ebnyilvántartást kell vezetni,
mely nyilvántartást az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (Hivatalunk)
működteti 2013. január 1 óta.

 

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának
állategészségügyi szabályairól szóló 21/2015. (IV.30.) FM rendelet alapján
- a szabályozást bevezette a 147/2004. (X.1.) FVM rendelet - a Magyar
Állatorvosi Kamara (továbbiakban: MÁOK) köteles gondoskodni a kedvtelésből
tartott állatokra vonatkozó kiállított útlevelekben szereplő adatok
nyilvántartásba vételéről és az ehhez kapcsolódó elektronikus rendszerű
központi nyilvántartás létrehozásáról és működtetéséről, valamint a
kedvtelésből tartott állat és tulajdonosa nyilvántartásáról és
visszakereshetőségéről.

 

A MÁOK ezen feladatainak teljesítésére már évekkel korábban kialakította
az ún. Petvetdata elektronikus állatnyilvántartó rendszert (a
továbbiakban: Petvetdata), amely 2013. január 1-én már több százezer állat
adatát tartalmazta.

 

Az Ávtv. 42/B. § (4) bekezdése szerint: Az ebnyilvántartás működtetőjének
kérésére a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekről
adatot szolgáltatni. Az Ávtv. 42/A. § (1) bekezdése szerint az országos
ebnyilvántartás működtetésének biztosítása érdekében az Ávtv. 42/B. § (4)
bekezdése alapján a Hivatalunknál működő ebnyilvántartás a transzponderrel
megjelölt ebre vonatkozó adatokat a MÁOK által kialakított Petvetdata
rendszeren keresztül kapja.

 

Hivatalunk az eb nyilvántartás alkalmazást a hozzá kapcsolódó adatbázissal
együtt folyamatosan üzemelteti, a rendszer csak karbantartás idejére áll
le. Az alkalmazásba az adatokat nem a NÉBIH viszi be, hanem a szolgáltató
állatorvosok a Petvetdata alkalmazáson keresztül. Az adatbázisba
berögzített adatok naponta mentésre kerülnek, adatvesztés nem volt.

 

Fentiek értelmében a közérdekű adatigénylésben foglaltak
megválaszolásában, miután a Petvetdata állatnyilvántartó rendszert
jogszabályi felhatalmazás alapján a Magyar Állatorvosi Kamara hozta létre
és működteti, a Magyar Állatorvosi Kamara munkatársai tudnak segíteni.

 

 

Tisztelettel:

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

[1][Nébih request email]

[2]portal.nebih.gov.hu

[3]http://www.facebook.com/nebih.hu

[4]NÉBIH kampányok

[5]cid:image001.jpg@01D2CA4F.1F689360

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Székely Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Székely Balázs:
Csak a(z) Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

nak.hu

A(z) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére toma által

Ügyészi előadások

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Ivány Borbála által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei