Pitypang Óvoda tervezési ajánlatok

Havik Endre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Havik Endre

Delivered

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budapest VIII. kerület Százados út 14. alatt levő nevelési oktatási intézmény - Pitypang Óvoda tervezésére beérkezett ajánlatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 10.

Üdvözlettel:

Havik Endre

Hivatkozása ide

Feladó: Szász Imola dr.
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment document 20181126 172758 8872754.pdf
89K Download View as HTML


Tisztelt Havik Úr!

Csatoltan küldöm a közérdekű adat igénylésére vonatkozó jegyzői
válaszlevelet és mellékleteit, a terjedelemre tekintettel több e-mailben.

Tisztelettel:

dr. Szász Imola

jogtanácsos

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Hivatkozása ide

Feladó: Szász Imola dr.
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 1.pdf
768K Download View as HTML


 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Hivatkozása ide

Feladó: Szász Imola dr.
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 2.pdf
926K Download View as HTML


 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Marietta dr.
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
21K Download


Havik Endre részére

 

Tisztelt Havik Úr!

 

Az Ön által megadott e-mail cím nem fogadja a PDF file-okat, így közérdekű
adatigénylésére a választ nem tudjuk átküldeni. Kérem, szíveskedjék másik
e-mail címet megadni.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kiss Marietta

irodavezető

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Jegyzői Kabinet Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel: 1-459-2540

E-mail: [2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Havik Endre

Delivered

Tisztelt Dr. Kiss Marietta!

Köszönettel vettem az e-mail-jüket.

A Pitypang óvoda tervezési ajánlatai közül, Dr. Szász Imolától két pdf-csatolmányt megkaptam. Még ezen kívül is lett volna olyan pdf-csatolmány, amit nem tudtak elküldeni?

Üdvözlettel,

Havik Endre

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Marietta dr.
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Havik Úr!

Köszönöm szépen a visszajelzését, a kolléganőmtől kapott PDF csatolmányok képezték a tájékoztatás tartalmát.

Üdvözlettel:

dr. Kiss Marietta
irodavezető

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Jegyzői Kabinet Jogi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 1-459-2540
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Havik Endre:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei