PMKH Érdi Járási Hivatala felszólításai Dunakeszi Város Önkormányzatának

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (továbbiakban Járási Hivatal) PE-06/KTF/15203-2/2018 üsz.-ú felszólító levelét, melyben a Járási Hivatal felszólította Dunakeszi Város Önkormányzatát (továbbiakban: Önkormányzat) a tulajdonában lévő Dunakeszi , 016/6, 028/8 és 033/2 hrsz.-ú földutak mellett jogellenesen elhelyezett hulladékok hulladékgazdálkodó szervezetnek való átadására, valamint az átadást igazoló dokumentumok Járási Hivatalnak való benyújtására.

2. Kérem, hogy szíveskedjen megküldeni részemre a Járási Hivatalnak az Önkormányzat részére ismételten küldött felszólítást, melyről a Járási Hivatal 2018. december 12-én kelt, PE-06/KTF/1310-13/2018. üsz.-ú hivatalos levelében engem értesített. A Járási Hivatal PE-06/KTF/1310-13/2018. üsz.-ú hivatalos levele szerint: "Dunakeszi Város Önkormányzata az adatszolgáltatást a mai napig nem teljesítette, ezért a Járási Hivatal ismételten felszólítja az Önkormányzatot a dokumentum benyújtására."

3. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy mi az értelme a közérdekű adatigénylésemre adott, JOG/21-2/2019. üsz.-ú válaszukban lévő kijelentésnek: "Ilyen dokumentumokkal Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik. A hulladék elszállítását a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. végezte." Kérem, szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy az illegális hulladékelszállításról miért nincsenek dokumentumai az Önkormányzatnak, ha a Járási Hivatal ezen dokumentumok benyújtására felszólította az Önkormányzatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 9.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Dombováriné dr. Kozák Nikolett
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment V lasz Bodn r Zsuzs nak a 01.09 i k z rdek adatig nyl s re.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Mellékelten küldöm dr. Molnár György Jegyző Úr válaszát a fenti témában
írt közérdekű adatigénylésére.

 

Üdvözlettel;

 

Dombováriné dr. Kozák Nikolett

jogi ügyintéző

 

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati és Jogi Osztály

Tel.: (27)-542-800

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei