Pocsolyaveszélyes szakaszok csatornázási helyzetének javítása

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő kérdésekre a választ.

1. Várható-e a következő helyszíneken és ha igen mikor, hogy lépések történnek a közút olyan módon történő csatornázására, hogy egy kicsit nagyobb esőben a gépjárművek nem méteres magasságig fröcskölik össze a gyalogosokat:
1. helyszín:
Budapest 14. kerület, Erzsébet királyné útja, Mexikói és Columbus utca közötti szakasza, északi oldali útpálya
(Kisföldalatti kocsiszín kerítése melletti oldal)
2. helyszín:
Budapest 13. kerület, Róbert Károly körút Lehel utca és Csala utca közötti szakasza, északi oldali útpálya
(Uniqa székház előtti oldal)

2. Kiterjed-e erre fenti szempontra, ( a nagyobb esőben a gyalogosokat veszélyeztető pocsolyák képződése)
a közutak vizsgálatának gyakorlata a jelenleg érvényes ajánlások, szabályozások alapján?
Kérem a hatályos szabályozást, ajánlást nevesíteni, megadni annak publikus elektronikus elérhetőségét (egy linket, ahol megtekinthető) vagy ha ilyen nincs kérem megküldeni elektronikus változatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 14.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Beadványát köszönettel megkaptuk,melynek feldolgozását megkezdtük.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy levelére a választ – amennyiben annak
nem információkérés a tartalma – 30 napon belül megküldjük.
Információkérésére a választ haladéktalanul továbbítjuk.

Kérjük szíves türelmét.

Üdvözlettel,

BKK Zrt. Ügyfélszolgálata

 

Dear Customer,

Thank you for your query. It has been registered.

Please allow 30 days for a response if the content of your query is not a
request for information. Requests for information will be answered
immediately.

We kindly ask for your patience.

Kind regards,

BKK Zrt. Customer Service

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003907/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #877 email]

 

 

 

 Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján   előterjesztett
adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Válaszainkat a feltett kérdések sorrendjében adjuk meg:

ad 1/

A XIII. Róbert Károly krt. és a  XIV. Erzsébet királyné útja  burkolat
állapota ellőttünk ismert, azok  több évtizeddel ezelőtt  kerültek
kialakításra, mely idő óta a felületükön geometriai deformáltságok
keletkeztek.  A vízelvezetés zárt közcsatorna hálózaton keresztül,
víznyelőkkel  történik. A csapadék csatornahálózat bővítése, átépítése nem
szerepel a Fővárosi Önkormányzat csatornázási programjában. A közutak
víztelenítésének tervezését az e-UT 03.07.12 (Út 2-1.215) útügyi műszaki
előírás szabályozza. Az útügyi műszaki előírás alkalmazása a helyi
közutak, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében  nem
kötelezően alkalmazandók, csak ajánlott az alkalmazásuk.  A
csapadékcsatorna   a mértékadó csapadékvíz mennyiségre terveznek. A
mértékadó csapadék meghatározásánál figyelemmel kell lenni a tervezési
terület, illetve a tervezett létesítmény besorolására. Az illetékes
vízügyi hatóságtól be kell szerezni a mértékadó intenzitásra vagy
vízhozamokra vonatkozó értékeket. Belterületen történő tervezés esetén az
MI 10 167-1 az irányadó, illetve a helyi csatorna- és víztelenítési
rendszer üzemeltetőjének előírásai (A Főváros tekintetében az üzemeltető
társaság a Fővárosi csatornázási Művek Zrt.) Sehol a világon nem tudják
úgy tervezni a csapadékcsatornákat  , hogy az  az utóbbi időben a
 hazánkban is egyre  gyakoribbá váló nagyobb intenzitású, özönvíz szerű
 csapadékot egyszerre, rövid időn belül maradéktalanul  tudja elvezetni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az útpályák felszíni kialakítását a hatályos szakmai
szabályozások (Útügyi Műszaki Előírások) úgy határozzák meg, hogy az út-
és járdafelületekről a csapadékvíznek - hossz- illetve keresztirányú
esések, vízváltózások  betervezésével , - el kell tudni folynia.

 

ad 1.1

A Budapest XIV. kerület, Erzsébet királyné útja , Amerikai utca- Uzsoki
utca közötti szakaszának burkolat felújítása várhatóan a 3-as jelzésű
villamos pálya  felújításával egyidejűleg a közeljövőben megtörténik.

Az Amerikai utca – Mexikói út közötti szakaszon a villamos pálya
átépítését követően a szintbeli csatlakozás biztosítása érdekében  a
villamos panel melletti ~ 1 méteres sávban  az útpálya újraaszfaltozásra
fog megtörténni. A Mexikói úti csomópontban elbontásra kerül a Thököly úti
irányú villamos pályatest, helyette teljes pályaszerkezet kerül beépítésre
, majd a teljes csomópont új kopóréteget kap.

 

ad 1.2 

A Róbert Károly körút  (Váci út XIV. kerület határ közötti szakasza)
szerepel Társaságunk 2013-2016-ig terjedő útfelújítási programjában. A
kiviteli tervek elkészülte után a kivitelező kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az eljárás eredményessége
esetén  a kiviteli munkák várhatóan 2014. évben megtörténnek.  A
buszmegálló területének „csapadékvíz mentesítése” érdekében  az
útüzemeltetői feladatokat ellátó BKK Közút Zrt. felé intézkedtünk. Az
Uniqua Biztosító előtti szakaszon  a vízfelverődés megakadályozására is
alkalmas  hirdető palánkok vannak kihelyezve.

 

 

ad 2/

 

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályiról szóló  5/2004.(I.28.)  
GKM rendeletnek megfelelően – hétközben 2 alkalommal, illetve a Róbert
Károly körúton hétvégén is történik. Az útellenőri szolgálat az észlelt
hibákat , hiányosságokat rögzíti és intézkedik a hibák kijavítására,
megszüntetésére.

 

 

A hivatkozott  UME előírások a Magyar Útügyi Társaság terjesztésében és
jogvédelmében állnak, azokat nem tudjuk rendelkezésre bocsátani, illetve
 nyilvánossá tenni.

 

 

Mindkét helyszínen a teljes útburkolat felújítása indokolt és szükségszerű
, nem csak a vízelvezetési problémák, hanem a burkolatok  műszaki
állapota, kátyúsodása  miatt is,  azonban a Fővárosi Önkormányzatnak az
útfelújításokra fordítható pénzügyi kerete korlátozott mértékű.

 

(A  10 millió m2-es úthálózatnak mintegy harmadrésze hasonlóan felújításra
szorul.)

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

 

Budapest, 2013. április 12.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

Ügyfélszolgálati csoportvezető

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Köszönöm a választ, természetesen elfogadom.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

bírság

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére Farkas Flóra által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei