Polgári jogi szerződések adatai, 2015-2016

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Liberális Magyarországért Alapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Liberális Magyarországért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3a) bekezdése alapján kérem, hogy szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre a 2015. január 1. és 2016. december 31. között kötött polgári jogi szerződések listáját a szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött ellenérték megjelölésével. Természetesen azt is szívesen vesszük, ha a 2015 márciusában az Alapítvány által kérésünkre már megválaszolt korábbi, hasonló tárgyú igénylésre adott válaszban szereplő szerződések listája kiadását ismételt megküldés helyett a korábbi válaszra utalva teljesítik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 19.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: ALMA - A Liberális Magyarországért Alapítvány
Liberális Magyarországért Alapítvány

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

Kérésüknek megfelelően ezúton küldjük a kért adatokat az alábbi
táblázatban, 2015-2016 évre vonatkozóan.

Szívesen állunk rendelkezésükre, amennyiben további információra lenne
szükségük.

 

Üdvözlettel,

Boruzs András

elnök

 

 

Szerződés Szerződő Tárgy Összeg (bruttó)
dátuma
szakpolitikai
2015.01.05 John Emese Orsolya tevékenység támogatása, 150 000/hó
(tartós megbízás) tréningek, konferenciák,
rendezvények szervezése
online megjelenés
elősegítése, támogatása,
2015.01.05 Rózsa Mihály László Facebook oldal kezelés,               150
folyamatos 000   
tartalomgyártás;
képzéshirdetés
2015.01.09 Orosz Hajnalka könyvelési díj 50 000/hó
(tartós megbízás)
2015.01.22 Wizz Air Hungary repülőjegy                  36
Kft. 980   
Petőcz György szakpolitikai  200 000/hó 2015.03
2015.02.10 (tartós megbízás- tevékenység támogatása, hó-tól
szerződésmódosítás) programkoordináció
2015.03.06 P-55 Ingatlankezelő rendezvény terembérleti                  68
Kft. díja 580   
2015. április, május,
október, november
2015.04.07 Spinoza-Ház Kft. hónapokban/havi 1 63 500/alk
alkalom,
rendezvénysorozat
bérleti díja
2015.04.15 bravoflyrumbogroup repülőjegy 238,97eur
2015.04.23 Wizz Air Hungary repülőjegy                  31
Kft. 990   
2015.05.05 Vista Utazási repülőjegy                  87
Irodák Kft. 000   
2015.05.08 bravoflyrumbogroup repülőjegy 110eur
2015.05.20 Közép Európai rendezvény bérleti díja               114
Egyetem 300   
2015.05.21 Eötvös Károly rendezvény terembérleti                  24
Megyei Könyvtár díja 000   
2015.06.05 Felidae Consulting rendezvény terembérleti                  35
Kft. díja 000   
2015.06.26 Eötvös Károly rendezvény terembérleti                  24
Megyei Könyvtár díja 000   
2015.08.05 P-Air transzferköltség                   
3 100   
2015.08.06 Wizz Air Hungary repülőjegy                  10
Kft. 540    
2015.09.04 Country Tanya rendezvény terembérleti                  80
díja 000   
2015.09.24 Felidae Consulting rendezvény terembérleti                  20
Kft. díja 000   
Friedrich Naumann
Alapítvány 2015. évi
beszámoló előkészítése,
2016. évi pályázat               100
2015.10.01 John Emese Orsolya előkészítése, European 000   
Liberal Forum 2015. évi
beszámoló előkészítése,
2016. évi pályázat
előkészítése
2015.10.01 Selmix Bt. videókészítés                   
9 000   
rendezvény előkészítés,               152
2015.11.01 Kék Hang Kft. kapcsolattartás, 400   
szervezés
2015.11.05 Selmix Bt. videókészítés                   
9 000   
2015.11.10 Cholé New York rendezvény terembérleti                  10
Kelet Gastró Kft. díja 000   
2015.11.26 Eötvös Károly rendezvény terembérleti                  24
Megyei Könyvtár díja 000   
2016.01.27 Eötvös Károly rendezvény terembérleti                  24
Megyei Könyvtár díja 000   
2016.01.29 Felidae Consulting rendezvény terembérleti                 80
Kft. díja 130   
2016. januártól-májusig,
szeptembertől-novemberig
2016.01.29 Spinoza-Ház Kft. havi 1 alkalom, 63 500/alk
rendezvénysorozat
bérleti díja
2016.02.19 Corner rendezvény vendéglátás                   
Rendezvényközpont 9 525   
Petőcz György szakpolitikai  100 000/hó 2016.04
2016.03.31 (tartós megbízás- tevékenység támogatása, hó-tól
szerződésmódosítás) programkoordináció
2016.05.25 City Center rendezvény terembérleti                  64
Irodaház Kft. díja 211   
2016.06.29 Éclipse Kft. filmkölcsönzés                  20
000   
2016.06.30 Rosina Kft. kommunikációs               200
továbbképzés 000   
2016.07.11 MGYCS Hungary Kft. molinó                  16
510   
2016.08.29 Németh Imre grafikai tervezés                  40
000   
Nézőművészeti
2016.09.20 Nonprofit Vakság című színházi                  76
Kulturális produkció 200   
Közhasznú Kft.
2016.09.29 Média 2025 Bt. moderáció                  63
500   
2016.09.29 Varró Szilvia hostess szolgáltatás                  64
rendezvényeken 000   
2016.09.29 Meeting Point Cafe catering szolgáltatás               179
Kft. rendezvényeken 070   
2016.10.02 Citoyen Bt. moderáció               127
000   
2016.10.03 Csama-Print Kft. grafikai tervezés                  19
050   
2016.10.03 Volumen a rendezvények technikai                  95
Hangostárs Kft. kiszolgálása 250   
2016.10.03 Volumen a rendezvények fotózása                  95
Hangostárs Kft. 250   
2016.10.10 City Center rendezvények               128
Irodaház Kft. terembérleti díja 422   
2016.11.10 ZRI Závecz Research kutatás               158
Kft. 750   
2016.11.23 Rohr Kft. rendezvények                  90
terembérleti díja 000   
2016.12.01 Magyar Nemzeti filmvetítés jogdíja                  10
Digitális Archívum 871   
Lot Lengyel
Légitársaság                  55
2016.12.02 Magyarországi repülőjegy 900   
Kereskedelmi
Képviselete
Lot Lengyel
Légitársaság                  46
2016.12.02 Magyarországi repülőjegy 800   
Kereskedelmi
Képviselete
2016.12.16 Radisson Centrum szállásköltség (varsói                  49
Hotel konferencia) 087   
2015-2016 Facebook hirdetési 2015-2016               195
költségek 136   

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt ALMA - A Liberális Magyarországért Alapítvány!

Köszönjük az adatokat, azonban annyi gondunk van vele, hogy ebben a formában nehezen kezelhető. Lehetne olyan kérésünk, hogy egy csatolt fileba bevágott táblázatba küldjék meg ugyanezeket az adatokat? Ellenkező esetben fennáll a lehetősége, hogy az oldalon kissé "szétesett" adatokat tévesen értelmezzük.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: ALMA - A Liberális Magyarországért Alapítvány
Liberális Magyarországért Alapítvány


Attachment Atlatszo.hu adatig nyl s.xlsx
12K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Elnézést kérünk, ha a korábbi e-mailben nem megfelelően kerültek át az adatok. Küldjük újra őket a kért formátumban. Reméljük így megfelelő lesz.

Üdvözlettel,
ALMA

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Liberális Magyarországért Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei