Polgári jogi szerződések adatai, 2015-2016

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gyarapodó Magyarországért Alapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Gyarapodó Magyarországért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3a) bekezdése alapján kérem, hogy szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre a 2015. január 1. és 2016. december 31. között kötött polgári jogi szerződések listáját a szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött ellenérték megjelölésével. Természetesen azt is szívesen vesszük, ha a 2015 márciusában az Alapítvány által kérésünkre már megválaszolt korábbi, hasonló tárgyú igénylésre adott válaszban szereplő szerződések listája kiadását ismételt megküldés helyett a korábbi válaszra utalva teljesítik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 19.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Schön Péter
Gyarapodó Magyarországért Alapítvány


Attachment K zerdek adatig nyl s atlatszo.pdf
165K Download View as HTML

Attachment k z rdek adatigenyles atlatszo2017.pdf
120K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Ön 2017. május 19- fordult hozzánk az alábbi az adatok igénylésével:
„ kérem, hogy szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre a
2015. január 1. és 2016. december 31. között kötött polgári jogi
szerződések listáját a szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött
ellenérték megjelölésével. Természetesen azt is szívesen vesszük, ha a
2015 márciusában az Alapítvány által kérésünkre már megválaszolt
korábbi, hasonló tárgyú igénylésre adott válaszban szereplő
szerződések listája kiadását ismételt megküldés helyett a korábbi
válaszra utalva teljesítik.”

A fentiek alapján levelem mellékleteként küldöm a kért adatokat,
kérésének megfelelően a 2015-ös adatigénylés korábban megküldött
adatainál hivatkozunk a korábban megküldött adatszolgáltatásra.

Üdvözlettel:

Schön Péter
gazdasági igazgató

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Gyarapodó Magyarországért Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei