Polgári jogi szerződések listája - Szerencsejáték Service Kft.

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kft. által 2015.01.08. és 2016.12.08. között kötött valamennyi polgári jogi szerződés listáját a szerződéskötés dátuma, a szerződő fél, a szerződés tárgya, és az ellenszolgáltatás összegének megjelölésével (a szerződési értéktől függetlenül).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.


Attachment image001.gif
1K Download

Attachment image004.jpg
1K Download

Attachment SKMBT C28016122220500.pdf
267K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Dr. Zsiga Marcell ügyvezető úr megbízásából ezúton tisztelettel továbbítom
Önnek ügyvezető úr – tárgyban írt – válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

Botos-Hoós Renáta

titkárságvezető

 

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

(+36) 1/260-4170

(+36) 70/ 436 4107

[1][email address]

 

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele, vagy egyéb módon történő felhasználása
szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön a címzett, a címzett kézbesítésért
felelős alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul
értesítsen bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon és törölje az
üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.


Attachment K z rdek adatk r s 2016.12.pdf
674K Download View as HTML


Tisztelt Adatkérő!

 

Tájékoztatom, hogy a 2016. december 8-án beérkezett adatkérésre a
következő választ adjuk:

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. fő tevékenységével kapcsolatos
szponzorálási és adományozási szerződések listáját a csatolt mellékletben,

a személyi jellegű kifizetéseket  a Szerencsejáték Zrt. honlapján
(a [1]http://rolunk.szerencsejatek.hu/szerencs...
találja.

 

Üdvözlettel

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

 

References

Visible links
1. http://rolunk.szerencsejatek.hu/szerencs...

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Eseménytörténet részletei