Polgármester vagyonnyilatkozata

Pál Antal küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Velence város polgármesterének 2018. évi vagyonnyilatkozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 5.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: Velencei Polgármesteri Hivatal
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20190221101503634.pdf
52K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Velencei Polgármesteri Hivatal!

Válaszukat köszönöm.

Köszönöm a jogszabályi hivatkozásokat. Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy a képviselő-testület (és annak szervei, így pl. a bizottságok) ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, így álláspontom szerint a hivatal adatgazdának minősül.

Álságosnak érzem a tájékoztatást ezért a levelükben megfogalmazottak miatt érdemben megtagadni. Az Infotv. ráadásul egyértelműen megfogalmazza, hogy az adatigénylést a kérelmező elektronikus úton is leadhatja, és a kért adatokat elektronikus úton is kérheti. Ezért az adatok megtagadása jelen esetben jogszabályba ütköző.

Felhívom ezért Önöket, hogy - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-725-2/2013/V. számú állásfoglalásának megfelelően - a vagyonnyilatkozatot elektronikus úton szíveskedjenek számomra megküldeni HALADÉKTALANUL.

Maradok tisztelettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: szelei.andrea@velence.hu
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Polg rmester vagyonnyilatkozata.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozással a [1][FOI #12282 email] e-mail címről
2019. február 5. napján érkezett közérdekű adatigénylésére, mellékelten
megküldöm a polgármester vagyonnyilatkozatát.

 

Szelei Andrea

aljegyző

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12282 email]

Hivatkozása ide

Pál Antal hozzászólt ()

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tájékoztatását köszönöm.

Örülök neki, hogy - bár a törvényes határidőt jelentősen túllépve - Önök is az irányadó joggyakorlatnak megfelelően értékelték megkeresésemet, és megküldték a kért adatokat.

Maradok tisztelettel:
Pál Antal

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pál Antal:
Csak a(z) Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei