Polgármesteri program

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2015. július 31. napján megtartott alakuló Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 6. napirendi pontjában ismertetett polgármesteri programot.
A polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét képezi, de jelenleg nyilvánosan nem érhető el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 19.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Polg=C3=A1rmesteri_progra?=
=?utf-8?Q?m?=
Date: Thu, 29 Jun 2017 12:30:43 +0200
Message-ID: <005301d2f0c2$c36789f0$4a369dd0$@puspokszilagy.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 15.0
Thread-Index: AQH9N09tIvm5xoI9l2sfNgPaS93OaKHnFkIw
Content-Language: hu

Tisztelt Szab=C3=B3 P=C3=A9ter!

2017. febru=C3=A1r 19-=C3=A9n k=C3=BCld=C3=B6tt =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9re v=C3=A1laszul az inform=C3=A1ci=C3=B3s =
=C3=B6nrendelkez=C3=A9si jogr=C3=B3l =C3=A9s az =
inform=C3=A1ci=C3=B3szabads=C3=A1gr=C3=B3l sz=C3=B3l=C3=B3 2011. =
=C3=A9vi CXII. t=C3=B6rv=C3=A9nnyel (a tov=C3=A1bbiakban: Infotv.) =
=C3=B6sszhangban t=C3=A1j=C3=A9koztatom, hogy az al=C3=A1bbi linken =
megtal=C3=A1lja a k=C3=A9rd=C3=A9ses jegyz=C5=91k=C3=B6nyv =
mell=C3=A9klettel kieg=C3=A9sz=C3=ADtett p=C3=A9ld=C3=A1ny=C3=A1t.=20

http://puspokszilagy.hu/jegyzkoenyvek-20...

Tisztelettel:
Tordai S=C3=A1ndor polg=C3=A1rmester nev=C3=A9ben =C3=A9s =
megb=C3=ADz=C3=A1s=C3=A1b=C3=B3l:

Czerovszki D=C3=B3ra
aljegyz=C5=91
Penci K=C3=B6z=C3=B6s =C3=96nkorm=C3=A1nyzati Hivatal
P=C3=BCsp=C3=B6kszil=C3=A1gyi Kirendelts=C3=A9ge

2166 P=C3=BCsp=C3=B6kszil=C3=A1gy Kossuth Lajos =C3=BAt 9.
tel: 06-27-368-186, tel/fax: 06-27-366-061
mobil: 06-20-444-1884
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei