Polgármesteri vagyonnyilatkozatok

Kiss László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kiss László

Delivered

Tisztelt Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a településen 2009-2019. években tisztséget viselő polgármester(ek) valamennyi leadott vagyonnyilatkozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 23.

Üdvözlettel:

Kiss László

Hivatkozása ide

Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Polg rmesteri vagyonnyilatkozatok.txt
3K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>: host mx.t-online.hu[84.2.44.11] said: 550 5.1.1
<[Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>: Recipient address rejected: Recipient
address does not exist (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Sent request to Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: Jakab Ernő
Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kiss László!

Ön a mai napon az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztett elő a Feldebrő
Községi Önkormányzat irányába melyben kérelmezte, hogy elektronikus
másolatban küldjük meg az Ön részére Feldebrő településen 2009-2019.
években tisztséget viselő polgármesterek valamennyi leadott
vagyonnyilatkozatát.
Tájékoztatásul közlöm Önnel, hogy 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (3).
bekezdése értelmében a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési
szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. Az
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez
szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az
önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett
vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a
képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának
nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló
bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
A fentiek alapján az előző polgármesterek vagyonnyilatkozatát nem áll
módómban Önnek megküldeni!
Ami az én vagyonnyilatkozatomat illeti azt természetesen a legrövidebb
időn belül a rendelkezésére bocsájtom, valamint a településünk holnapján
is közzéteszem.

Kérem a fentiek tudomásul vételét!

Feldebrő, 2019.11.25

JAKAB ERNŐ
polgármester

Feldebrő Községi Önkormányzat
3352 Feldebrő, Kossuth u. 31.
tel/fax.: 36/580-013
e-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss László

Delivered

Tisztelt Polgármester Úr!

Szíves tájékoztatását tudomásul véve pontosítani szeretném az adatigénylésem:

Kérem, -- a korábbi e-mailben leírtak figyelembe vételével -- szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a településen tisztséget viselő polgármester legutóbb leadott vagyonnyilatkozatát.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 25.

Üdvözlettel:

Kiss László

Hivatkozása ide

Feladó: Feldebrő Községi Önkormányzat
Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 Jakab Ern vagyonnyilatkozat.pdf
1005K Download View as HTML


idézett részek megjelenítése

Üdvözlöm!
Csatoltan megküldöm a polgármester vagyonnyilatkozatát, további
felhasználásra.
Gecséné
--
Feldebrő Községi Önkormányzat
3352 Feldebrő, Kossuth u. 31.
tel.: 36/580-012 fax.: 36/580-013
e-mail: [Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss László

Delivered

Tisztelt Feldebrő Községi Önkormányzat!

Köszönöm szépen!

Üdvözlettel:

Kiss László

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss László:
Csak a(z) Feldebrő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei