Portaszolgálatot teljesítők új egyenruhái

K. Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az egyetem portaszolgálatnák a munkatársai részére a közelmúltban történt új egyenruhavásárlással kapcsolatban: honnan, pontosan milyen mennyiségben, és mennyi pénzért történt a beszerzés? Történt-e árversenyeztetés a beszerzés előtt, ha igen, milyen formában? Volt-e olcsób alternatíva, amennyiben igen, mi alapján döntöttek e mellett az ajánlat mellett?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 10.

Üdvözlettel:

Kövér László

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 70825-5/KSJIF/2018
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése - portaszolgálat új egyenruhájának vásárlása -
tárgyában a SE Műszaki Főigazgatósága az alábbi választ adja:
A portaszolgálat munkatársai részére két lépcsőben történt beszerzés:
1. A kapukon, ebből kifolyólag szabadtéren is szolgálatot teljesítő
munkatársak részére ún. gyakorló típusú munkaruhákat szereztünk be az
alábbiak szerint:
Az ajánlatkérésünkre – melyet négy vállalkozás irányába küldtünk ki -
három vállalkozó adott be ajánlatot. Ezen árajánlatok alapján -
tekintettel arra, hogy más körülmény nem merült fel - a legolcsóbb
ajánlatot adó ajánlattevővel a Pilu-Family Bt-vel kötött szerződést az
Egyetem.
A beszerzési eljárás keretében bruttó 1.598.168 Ft értékben került
beszerzésre összesen 184 db gyakorló nadrág és 184 db fekete kötött
pulóver, illetve az ár tartalmazza a pulóverek logózását és a nyomóforma
készítésének egyszeri díját.
2. A klinikai, oktatási és egyéb célú épületeink belső portáin szolgálatot
teljesítő munkatársak részére ún. öltöny/kosztüm típusú munkaruhákat
szereztünk be az alábbiak szerint:
Az ajánlatkérésünkre – melyet hét vállalkozás irányába küldtünk ki – négy
vállalkozó adott be ajánlatot. Ezen árajánlatok alapján a legolcsóbb
ajánlatot adó ajánlattevő győri illetékességű volt, így a 210 fős
szolgálati állomány éves szinten ca. 50%-os fluktuációjára tekintettel a
második legjobb ajánlattevővel a Chili Kft-vel kötött szerződést az
Egyetem. A Chili Kft. vállalta, hogy a kilépő munkavállalók leadott
ruháival is folyamatosan visszatöltött tartalékkészletet folyamatosan
méretre igazítja, hiszen az előzetes, statisztikai becslés alapján
kiállított - nagy méretszórású - tartalékkészlet nem képes önmagában
biztosítani a fluktuáció tendenciáihoz alkalmazkodó rugalmasságot, az új
belépők folyamatos, azonnali munkaruha-ellátását.
A beszerzési eljárás keretében így bruttó [1]11.153.140 Ft értékben került
beszerzésre összesen 290 db hímzett férfi öltöny és ezek folyamatos
méretre igazítása, 53 db hímzett női kosztüm és ezek folyamatos méretre
igazítása, 460 db kis-és közepes méretű hímzett férfi ing, 155 db nagy
méretű hímzett férfi ing, 100 db hímzett női blúz, 280 db fojtásbiztos
nyakkendő, 60 db női kendő.
Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

>>> K. Dániel <[FOI #11272 email]> 2018.06.10. 19:25
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Az egyetem portaszolgálatnák a munkatársai részére a közelmúltban történt
új egyenruhavásárlással kapcsolatban: honnan, pontosan milyen
mennyiségben, és mennyi pénzért történt a beszerzés? Történt-e
árversenyeztetés a beszerzés előtt, ha igen, milyen formában? Volt-e
olcsób alternatíva, amennyiben igen, mi alapján döntöttek e mellett az
ajánlat mellett?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2018. június 10.
Üdvözlettel:
Kövér László
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11272 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:11153140
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő K. Dániel:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei