PR-kommunikációs szerződések - BKK

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015-ben a Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. által kiadott Lokál című periodikában megjelent hirdetéseikhez kapcsolódó szerződéseket. Amennyiben ez az adat ilyen formában nem rendelkezésükre, úgy kérem, küldjék meg a 2015-ben PR-kommunikációs feladatok ellátására kötött szerződések elektronikus másolatát, illetve az e szerződésekhez kapcsolódó teljesítési igazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 7.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0000815/2016 

Kovács Ildikó

[1][FOI #5892 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Ildikó!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. február 6-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. január 15.

 

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5892 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0000815/2016

Ügyintéző: Füzesi Krisztina

Kovács Ildikó

[1][FOI #5892 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Ildikó!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés továbbra is folyamatban van. Válaszunkat soron
kívül megküldjük Önnek.

 

Addig is szíves türelmét kérjük.

 

Budapest, 2016. február 5.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5892 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment szerzodes havas Media.pdf
516K Download View as HTML

Attachment tej ig havas media.pdf
860K Download View as HTML


Ügyszám: 0038/0000815/2016

Ügyintéző: Füzesi Krisztina

Kovács Ildikó

[1][FOI #5892 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

  

 

Tisztelt Kovács Ildikó!  

 

Mindenekelőtt szíves elnézését kérjük az elhúzódó válaszadásért.

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2016. január 7-én érkezett levelére, hogy a BKK
Zrt. beszerzési eljárás keretében kiválasztott médiaügynökséggel, a Havas
Média Hungary Kft.-vel áll szerződéses jogviszonyban.

 

A Lokál c. napilapban történő fizetett utastájékoztató megjelenések
intézése a Havas Média Kft. közreműködésével történik, közvetlen szerződés
vagy egyéb megállapodás megkötésére nem kerül sor a médiatulajdonosokkal.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2016. március 29.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5892 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei