PR-kommunikációs szerződések - IX. kerület

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2015-ben a Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
által kiadott Lokál című periodikában megjelent hirdetéseikhez
kapcsolódó szerződéseket. Amennyiben ez az adat ilyen formában nem
rendelkezésükre, úgy kérem, küldjék meg a 2015-ben PR-kommunikációs
feladatok ellátására kötött szerződések elektronikus másolatát,
illetve az e szerződésekhez kapcsolódó teljesítési igazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Mária Zsuzsanna
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
4K Download

Attachment image002.jpg
2K Download

Attachment S11161316012510500.pdf
35K Download View as HTML


 

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

 

Önkormányzatunkhoz intézett közérdekű adatigénylésre vonatkozóan,
mellékelten megküldöm dr. Bácskai János polgármester úr tájékoztatóját.

 

 

 

Üdvözlettel:

[1]Leírás: cid:image001.jpg@01CF3396.E35AE690

 

Tóth Mária Zsuzsanna

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

Polgármesteri Hivatal

1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30.

tel.: (+36-1) 215-1077/297;

fax.: (+36-1) 217-0852

e-mail: [2][email address]

honlap: [3]www.ferencvaros.hu

[4]Leírás: cid:image002.jpg@01CF3396.E35AE690

 

From: scan
Sent: Monday, January 25, 2016 10:51 AM
To: Tóth Mária Zsuzsanna
Subject: Message from 111613

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.ferencvaros.hu/
http://www.ferencvaros.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei