PR-kommunikációs szerződések - MNK

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Kereskedőház részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Magyar Nemzeti Kereskedőház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015-ben a Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. által kiadott Lokál című periodikában megjelent hirdetéseikhez kapcsolódó szerződéseket. Amennyiben ez az adat ilyen formában nem rendelkezésükre, úgy kérem, küldjék meg a 2015-ben PR-kommunikációs feladatok ellátására kötött szerződések elektronikus másolatát, illetve az e szerződésekhez kapcsolódó teljesítési igazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 7.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: info
Magyar Nemzeti Kereskedőház


Attachment MNKH Zrt.Modern Media Group Zrt.V llalkoz si szerz d s.pdf
180K Download View as HTML


Tisztelt Kovács Ildikó!

A 2016. január hó 07. napján e-mail útján küldött közérdekű adatkérését az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. a törvényes határidőn belül az alábbiak szerint teljesíti.

Az MNKH Zrt. csatoltan megküldi Önnek a Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. és az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. között létrejött vállalkozási szerződést azzal, hogy a Felek munkavállalóira vonatkozó adatokat az MNKH Zrt. nem tekinti megismerhetőnek, a szerződésből ezen adatok kitakarásra kerültek.

Budapest, 2016. január hó 22.

Tisztelettel:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Kereskedőház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei