Prémiumok és költségvetések

Bartalos Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Bartalos Attila

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat Oláhné Surányi Ágnes polgármester-asszonynak eddigi ciklusai alatt mennyi prémiumot szavazott meg. Továbbá, hogy a polgármester-asszony a megszavazott prémiumokból mennyit vett fel. Továbbá, hogy ezen ciklusok alatt az önkormányzat bevételei és kiadásai mekkora összegeket tettek ki. Mindezt ciklusokra lebontva, forintban megjelölve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 8.

Üdvözlettel:
Bartalos Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Bartalos Attila

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Felhívom szíves figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében Ön legkésőbb 2014. október 23-ig köteles volt 2014. október 8-án Prémiumok és költségvetések néven előterjesztett közérdekű adatigénylésemet teljesíteni. Felhívom szívesem figyelmét, hogy amennyiben legkésőbb 2014. november 19-ig nem teljesíti közérdekű adatigénylésemet, úgy az igényelt adatokért keresetet nyújtok be az illetékes bíróságon.

Üdvözlettel:

Bartalos Attila

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bartalos Attila:
Csak a(z) Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések PE

A(z) Pannon Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei