Privatizált ingatlanok III.kerület

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2005.01.01. és 2015.01.20. között értékesített ingatlanok listáját, amely tartalmazza az ingatlanok címét, négyzetméterben megadott méretét, eladási árát, az eladás dátumát, és a vevők nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 20.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment privatiz lt ingatlanok.xlsx
70K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin,

 

csatolt táblázatban küldöm a kért adatokat.

 

A kért és megküldött adatszolgáltatásban szereplő, 2005-2015.01.20- ig
tartó időtartamban értékesített ingatlanok jegyzékében mind az
elővásárlási jog alapján, mind az elővásárlási joggal nem terhelt vagy
versenyeztetés útján értékesített ingatlanok feltüntetésre kerültek.
Elővásárlási jog alapján történő értékesítés feltételeit- mind a lakás,
mind a nem lakás célú helyiségek tekintetében 2014. június 15. napjától
hatályos Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásemyger Önkormányzat
képviselő- testületének 18/2014.(VI.2.) számú, az önkormányzat
tulajdonában lévő vagyontárgyak elidegenítéséről szóló rendelet
szabályozza.
Az elidegenítési eljárás során figyelembe kell venni továbbá az
önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 17/2014.(VI.2.) Önkormányzati rendeletet is, mely
szintén 2014. június 15. napjától hatályos.
Az ezt megelőző időszakban hatályban volt rendeletek a következőek:
- Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 23/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet,
- Az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó
versenyeztetési szabályokról szóló 27/2011.(VII.1.) önkormányzati
rendelet,
Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek
elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 34/1997.(X.10.) önkormányzati
rendelet,
- Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének egyes
feltételeiről szóló 12/1998.(V.7.) önkormányzati rendelet.

Az elidegenítés részletes feltételeit az adatszolgáltatással érintett
időszakban fenti rendeletek szabályozták.

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Budapest Főváros

III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Schnell Anna!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei