Profinfo Team Zrt. - PTE szerződéses viszonya / biztonsági audit

Bálint Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bálint Tamás

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Profinfo Team Zrt. honlapján (http://www.profinfo.hu/htm/fl_biztaudit.... olyan referenciaként szerepel a Pécsi Tudományegyetem, mint ahol biztonsági auditot végeztek.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Profinfo Team Vagyonvédelmi, Biztonságtechnikai és Magánnyomozói ZRt. (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65.; fióktelep: 7633 Pécs, Tüzér u. 8.) és a Pécsi Tudományegyetem között 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 években létrejött szerződések és azok teljesítési igazolásai másolatait, azok nem várt okirati hiánya esetén az alábbiak szerinti főbb adatait.

A nevezett szerződésekkel kapcsolatban kérem évek szerinti bontásban közöljék:

- szerződéskötések időpontjai
- teljesítési igazolások időpontjai, az azokban leigazolt kifizetendő összeg
- az adott ellenérték alapja óradíj/napidíj/átalánydíj.

Figyelemmel arra, hogy a kifizetések adatai az Önök által üzemeltetett SAP rendszerből egyszerűen lekérdezhetőek, kérem, hogy az egyes kifizetések dátumát összeggel együtt is közölni szíveskedjenek.

Külön is kérem a Profinfo Team Zrt. honlapján hivatkozott biztonsági audit eredménye (tanulmány/jelentés) másolatban való megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 30.

Üdvözlettel:

Bálint Tamás

Hivatkozása ide

Pécsi Tudományegyetem


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s Profinfo Team Zrt.PTE szerz d ses viszonya biztons gi audit.txt
0K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: pte.hu

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:C9000000,
17.43559:0000000048010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0F010480,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:0F010480,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C680F010480, 4.23921:EC030000,
6.21970:0F01048000806F670F010480, 4.24305:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:1DFAFFFF, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:00000000,
0.26849:537B0000, 255.21817:DD040000, 0.26297:00000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:00000000, 4.1706:DD040000, 0.24761:00000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:00000000, 4.29881:DD040000 ##

Original message headers:

Received: from mailgw.pte.hu (193.6.50.104) by IIG-EX-KIG.tr.pte.hu
(193.6.54.58) with Microsoft SMTP Server id 14.2.318.1; Thu, 30 Oct 2014
09:55:32 +0100
Received: from mailgw.pte.hu (localhost [127.0.0.1]) by localhost (Postfix)
with SMTP id 1B37920AC3 for <[PTE request email]>; Thu, 30 Oct 2014 09:55:42 +0100
(CET)
Received: from perec.tyrell.hu (perecc.tyrell.hu [173.244.180.171]) by
mailgw.pte.hu (Postfix) with ESMTPS id A1B7120AC1 for <[PTE request email]>; Thu, 30
Oct 2014 09:55:41 +0100 (CET)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by perec.tyrell.hu (Postfix)
with ESMTP id 9DB692CE9D0; Thu, 30 Oct 2014 04:55:26 -0400 (EDT)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at perec.tyrell.hu
Received: from perec.tyrell.hu ([127.0.0.1]) by localhost (perec.tyrell.hu
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id jbKCwlVs9sQ1; Thu, 30 Oct
2014 04:55:21 -0400 (EDT)
Received: by perec.tyrell.hu (Postfix, from userid 1005) id 0E1D52CE9D4; Thu,
30 Oct 2014 04:55:21 -0400 (EDT)
Date: Thu, 30 Oct 2014 04:55:20 -0400
From: =?utf-8?Q?B=C3=A1lint_Tam=C3=A1s?=
<[FOI #3329 email]>
To: =?utf-8?Q?K=C3=B6zAdat_requests_at_PTE?= <[PTE request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?utf-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_=2D_Profinfo_Team_Zrt=2E_=2D_PTE_szerz=C5=91d=C3=A9ses_viszonya_=2F_biztons=C3=A1gi_audit_?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
X-PMX-Version: 6.0.3.2322014, Antispam-Engine: 2.7.2.2107409, Antispam-Data: 2014.10.30.84819
X-PMX-LOW: Gauge= IIIIIIIII, Probability=9%
Return-Path: [FOI #3329 email]
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Bálint Tamás

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Tisztelettel érdeklődnék, hogy tárgybani válaszuk megküldésére mikor számíthatok. Bizonyára ismerik a törvényi határidőt, mely szerint a mai napig azt meg kellett volna küldeniük.

Tisztelettel kérem, tehát a kért adatok azonnali megküldését, figyelemmel a lejárt törvényi határidőre.

Üdvözlettel:

Bálint Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Bálint Tamás Úr!

A Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) jogi képviseletében, a Profinfo Team Zrt. vonatkozásában kért, 2014. október 30. napján megküldött közérdekű adatigénylésére hivatkozással, az alábbi választ adom:

A Pécsi Tudományegyetem biztonsági audit tevékenység feladat ellátására a Profinfo Team Zrt.-vel az elmúlt öt évben nem kötött szerződést.

2013. évben a Profinfo Team Zrt. konzorcium tagjaként "Pécsi Tudományegyetem épületeiben személy- és vagyonőri tevékenység és ügyfélirányítói feladatok ellátása" tárgyban kötött szerződést a Pécsi Tudományegyetemmel.

A teljesség kedvéért tájékoztatom arról, hogy az utóbb említett konzorciális szerződés teljes terjedelmében a PTE honlapján, a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött és ebből eredően a vonatkozó jogszabályi előírás szerint nyilvánosságra hozandó szerződés, az alábbi linken:
http://uvegzseb.pte.hu/

Levelét úgy értelmezem, hogy megkeresése a Profinfo Team Zrt. a PTE részére esetlegesen szolgáltatott biztonsági audit tevékenységére irányult, amennyiben a tájékoztatómban szereplő jelenlegi szerződéshez kötődő egyéb iratokat igényli, úgy kérem erre vonatkozó igényét e-mailen megerősíteni szíveskedjen, mivel mint azt Ön is tudja, az adatok, iratok összeállítása jelentős idő- és költségráfordítással jár.

Tisztelettel:

Dr. Bilonka Béla
jogi igazgató, vezető jogtanácsos

PTE Jogi Igazgatóság
H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Tel.: +36-72/501-614 Fax: +36-72/501-655

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bálint Tamás:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei