Projekt az illegális migráció ellen

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy a FIMATHU Magyarországot és Ausztriát érintő Illegális Migráció Elleni Küzdelem projektje (HOME/2011/ISEC/AG/4000002516) során eddig hány embercsempészésre szervezett bűnözői csoport felderítése történt meg!

Mely ország állampolgárai buktak meg és mikor?

Hány eljárás folyik és eljárásonként mennyi gyanúsítottal szemben?

A Nemzeti Nyomozó Iroda által folytatott eljárások gyanúsítottai házi őrizetben vagy előzetes letartóztatásban vannak-e?

A más országok társzerveivel való közös munka során milyen fennálló problémákat és hiányosságokat észleltek? Ezekre milyen megoldási lehetőségeket dolgoztak ki?

A projektre rendelkezésre álló pénzből mekkora összeget tudnak még felhasználni az év végéig?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 24.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta
atlatszo.hu

Hivatkozása ide

Feladó: ORFK Hivatal
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 39804 v laszlev l Csik sz Brigitta.pdf
949K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Schengeni vízumkiadás

A(z) Külügyminisztérium részére Mong Attila által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei