Projektmenedzseri, projektasszisztensi feladatok ellátása

Pál Antal küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem tájékoztatásukat, hogy Velence Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat költségvetési szervei 2014. január 1-je és 2018. január 31-e között kikkel láttattak el projektmenedzseri és projektasszisztensi feladatokat uniós vagy hazai pályázatból megvalósuló fejlesztések, programok, projektek esetén.

Az adatokat pályázatonként lebontva kérem megadni. Tüntessék fel az adott feladatot ellátó vállalkozó, megbízott, köztisztviselő, közalkalmazott vagy munkavállaló nevét (cégnevét), valamint a feladat ellátásáért biztosított díjazást (megbízási díj, vállalkozási díj, illetmény, munkabér, prémium, jutalom stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 4.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztem elő projektasszisztensi, projektmenedzseri feladatokkal kapcsolatban.

A jogszabályban előrt 15 napon belül nem érkezett válasz.

Kérem, szíveskedjenek a kért dokumentumokat haladéktalanul megküldeni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 21.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: szelei.andrea@velence.hu
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K z rdek adatig nyl s projektmenedzsmenti feladatok.pdf
232K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozással a [FOI #12274 email] e-mail címről
2019. február 4. napján érkezett közérdekű adat megismerésére irányuló
kérésére,

mellékelten megküldöm a kért adatokat.

 

Tisztelettel:

 

Szelei Andrea

aljegyző

 

 

Az üzenet készen áll arra, hogy elküldje, benne a következő fájllal vagy
hivatkozással:

 

Közérdekű adatigénylés projektmenedzsmenti feladatok.pdf

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pál Antal:
Csak a(z) Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei