Proszerv Kft.

Balogh Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Balogh Sándor

Tisztelt Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet és a PROSZERV Kft. (adószám: 22945545-2-04) között 2011. év óta kötött, illetve fennállt valamennyi szerződést, megállapodást, a teljesítésigazolásokat és a kifizetések dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 7.

Üdvözlettel:
Balogh Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: Balogh Sándor

Tisztelt Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba!

2014. február 7-én kelt közérdekű adatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében azonnal, de legkésőbb az igényléstől számított 15. napig, 2014. február 22-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségeiknek eleget téve a kért adatokat haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül küldjék el részemre. Amennyiben mulasztásukat nem pótolják, beadvánnyal fordulok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósági úton fogom érvényesíteni a jogaimat.

Üdvözlettel:
Balogh Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: Balogh Sándor

Tisztelt Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba!

A 2014. február 7-én kelt, majd 2014. február 23-án megismételt közérdekű adatigénylésemre a mai napig nem kaptam választ önöktől.
Az adatigénylésem hivatkozása:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/pros....

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében önöknek törvényi kötelezettségük lett volna azonnal, de legkésőbb az igényléstől számított 15. napig válaszolniuk.

Fentieket 2014. március 4-én bejelentettem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kérve, hogy járjanak el az önök jogsértésével szemben. A Hatóságnak két hónapon belül döntést kell hoznia.

Ismételten felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségeiknek eleget téve a kért adatokat haladéktalanul küldjék el részemre. Amennyiben mulasztásukat nem pótolják, bírósági úton fogom érvényesíteni a jogaimat.

Üdvözlettel:
Balogh Sándor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Balogh Sándor:
Csak a(z) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei