Pszichológus szakértő szakvéleménye

Ferenczi Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferenczi Sándor

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Szeretnék Önöktől tájékoztatást kérni azzal kapcsolatban, hogy hová tudunk fordulni akkor, ha a Tisztelt Bíróság által kirendelt Igazságügyi pszichológus szakértő által készített szakvélemény az álláspontunk szerint illetve más pszichológusok, pszichológus szakértők által is az alábbi hiányosságokat tartalmazza. Továbbá a kirendelt igazságügyi psziczhológus szakértő szakvéleményét másik igazságügyi pszichológus szakértő és igazságügyi pszichiáter szakértő elkészített szakvéleménye teljesen megcáfolja.

-Több nagyon komoly összeférhetetlenség állt fenn a szakvélemény elkészítése során, mivel a kirendelt igazságügyi pszichológus szakértő és a per egyik érdekelt oldala között személyes kapcsolat van.

-A vizsgálatok elvégzése során is történt szabálytalanság, de a gyermekelhelyezés szempontjából kiemelten fontos vizsgálat hiányzik és ez a szempont teljesen figyelmen kívül lett hagyva. Teljesen hiányzik a testvérkapcsolatnak, a testvérek egymáshoz való viszonyának vizsgálata, az elválasztásuk veszélyeinek vizsgálata, értékelése. Sajnos ez a hiányosság jelen pillanatban két kiskorú gyermek életében, lelkében komoly fájdalmat okoz.

-A tesztek kiértékelése a gyanú szerint teljesen rossz, teljesen elfogult, részrehajló és megalapozatlan.
A gyanú szerint az egyik fél eredményeinél van ami kifejezetten jó, de valami okból mégis rosszra lett értékelve. Az vizsgálatok során kapott eredményekből a gyanú szerint semmi sem utal a kiértékelésnél leírtakra, semmi nem utal a kóros szerkezetű személyiségszerkezetre, a pszichopátiás irányultságú gondolkodásra, a manipulatív, alacsony felelősségtudatú személyiségre, a nagy kriminális veszélyeztetettségre és az anyakénti alkalmatlanságra sem utal semmi.

- A gyanú szerint a pszichológus szakértő a véleményében olyan megállapításokat tesz, amelyet csakis pszichiáter szakértő tehetne az elvégzett vizsgálatokat követően.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 18.

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.png
9K Download

Attachment XX IFFO ID 3211 2 2018.pdf
248K Download View as HTML


Tisztelt Ferenczi Sándor Úr!

 

 

Mellékelve küldöm fenti tárgyban készített tájékoztatásunkat.

 

 

Üdvözlettel:
   

 

   

[1]Leírás: cid:image001.png@01D0D68B.27A41F90  

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

főosztályvezető
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Tel: +36 1 896 3908

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 2- 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

 

 

 
     
 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferenczi Sándor:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei