Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kertész Ágnes, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Pszichológus szakértőre vonatkozó adatok igénylése

Kertész Ágnes küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kertész Ágnes to read a recent response and update the status.

Feladó: Kertész Ágnes

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat:

1. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a Figori Kft. kereteiben működő Mityók Csaba pszichológus rendelkezett-e 2018. év és 2019. év között érvényes kamarai nyilvántartással, illetve rendelkezett-e hivatalos nyilvántartási számmal?
2. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy a fent nevezett szakértőnek milyen irányú szakvizsgái, szakképesítései vannak?
3. Vizsgálhat-e Mityók Csaba szakértő kiskorú gyermeket, és adhat-e szakvéleményt kiskorú veszélyeztetése ügyében?
4. Amennyiben szakértelem hiányában torz szakvéleményt ad a pszichológus, melyik az a szakmai fórum, ahol ez vizsgálható, ugyanakkor felelős-e az okozott kárért?
5. Kötelező-e vizsgálnia a szakértőnek a befolyásoltságot, ha annak a gyanúját feltárja és megfogalmazza a szakvéleményben, de nem tesz javaslatot a befolyásoló személy vizsgálatára, hogy kizárja a felmerülő kételyeket?
6. Lehet-e egy kirendelt szakértői véleményt szerzői jogvédelem alá vonni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 6.

Üdvözlettel:

Kertész Ágnes

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.png
9K Download

Attachment XX IFFO 1137 2 2019.pdf
559K Download View as HTML


Tisztelt Kertész Ágnes Asszony!

 

 

Mellékelve küldöm tájékoztatásunkat  „Közérdekűadat Közérdekű adat
igénylés - Pszichológus szakértőre vonatkozó adatok igénylése tárgyú”
 megkereséssel kapcsolatban.

 

 

Üdvözlettel:

   

 

   

[1]Leírás: cid:image001.png@01D0D68B.27A41F90  

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

főosztályvezető
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Tel: +36 1 896 3908

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 2- 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!
   

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kertész Ágnes, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kertész Ágnes:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei