Pszichológusi képesítésekkel kapcsolatos információk kérése

Horváth József Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem szíveskedjék pontosan megválaszolni az alábbi feltett kérdéseimet külön-külön:

1. Van-e különbség a Bölcsészettudományi karon szerzett vagy az Orvostudományi karon szerzett pszichológusi oklevél és/vagy diploma között.?

2. Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel rendelkező személy, milyen korú személyeket vizsgálhatok és/vagy kezelhet.?

3. Aki gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

4. Aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

5. Aki felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

6. Aki igazságügyi klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

7. Aki neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

8. Aki klinikai addiktológiai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

9. Aki az 5-7 pontokban feltett kérdésekben együttesen rendelkezik azaz Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel és felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával és klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik és neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik, úgy az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

Kérem kérdéseimet úgy megválaszolni, hogy félre érthető ne legyen valamint a pontos életkorok megjelölésével (tól-ig) miden kérdésben külön külön is félreérthetetlenül megválaszolni szíveskedjék, a válaszait a törvényi és/vagy jogszabályi és/vagy szakmai szabályok pontos megjelölésével azok paragrafusai és/vagy alpontjai/bekezdéseivel kiegészítve alá támasztva megválaszolni szíveskedjék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 12.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment MiBiz350406582120170828112145.pdf
38K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve
46629-1/2017/JEÜEGYH

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Központi Ügyfélszolgálati Iroda (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment 47702 1 Horv th J zsef P ter pszichol gusi k pes t s.doc
104K Download View as HTML


 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Központi Ügyfélszolgálati Iroda (EMMI)!

Köszönöm szíves tájékoztatását és kiterjedt indoklását.

A továbbiakban is maradok,
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth József Péter:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Zalaegerszegi Törvényszék részére Györei Árpádné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei